Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách những người trúng tuyển công chức xã, thị trấn ngạch cán sự năm 2014, 2015thuộc UBND huyện Mỹ Hào

Đăng ngày 14 - 09 - 2015
100%

Ngày 03/9/2015, UBND huyện Mỹ Hào ban hành Quyết định số 2217/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách những người trúng tuyển công chức xã, thị trấn ngạch cán sự năm 2014, 2015thuộc UBND huyện Mỹ Hào.

Tin mới nhất

Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng...(06/08/2019 7:33 SA)

Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019(22/07/2019 11:28 SA)

°
1748 người đang online