Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Hào

Đăng ngày 03 - 06 - 2016
100%

Quyết định về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Mỹ Hào khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Mỹ Hào khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung

Tin mới nhất

Đề cương tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các...(17/05/2016 8:16 SA)

Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Hào(05/04/2016 8:16 SA)

Văn bản chỉ đạo, điều hành cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...(04/04/2016 8:15 SA)

°
2992 người đang online