Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Hào

Đăng ngày 03 - 06 - 2016
100%

Quyết định về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Mỹ Hào khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Mỹ Hào khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung

Tin mới nhất

°
1111 người đang online