Ban Pháp chế HĐND thị xã

Đăng ngày 02 - 06 - 2017
100%

Ông Nguyễn Xuân Vũ

UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã

 

Ông Nguyễn Văn Vượng

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã

Tin mới nhất

Ban kinh tế HĐND thị xã(02/06/2017 8:18 SA)

°
1944 người đang online