Ban kinh tế HĐND thị xã

Đăng ngày 02 - 06 - 2017
100%

Ông Phạm Thanh Sơn

UV BTV - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy

Trưởng Ban kinh tế HĐND thị xã

 

Ông Nguyễn Hữu Tuấn

Phó Trưởng Ban kinh tế HĐND thị xã

 

Tin mới nhất

Ban Pháp chế HĐND thị xã(02/06/2017 8:33 SA)

°
1727 người đang online