Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2019

Đăng ngày 21 - 10 - 2019
100%

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho cán bộ Công đoàn các cấp thị xã Mỹ Hào, sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019, Liên đoàn Lao động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở năm 2019 cho 120 học viên là các đồng chí cán bộ, chuyên viên Liên đoàn Lao động thị xã, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các đồng chí kế toán và phụ trách công tác tài chính công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã

Tới dự chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã; đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy; đồng chí Ngô Quang Chưởng, Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên; đồng chí Đinh Quang Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã.

Toàn cảnh Lớp Bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2019

Phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã nhấn mạnh: đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn cần nắm vững những kiến thức cơ bản mới liên qua đến công tác Công đoàn, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Công đoàn nói chung. Đồng thời, tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Công đoàn và phong trào công chức, viên chức trong tình hình mới…

Trong hai ngày 17 và 18 tháng 10, các học viên được nghe thuyết trình 6 chuyên đề: Nhiệm vụ công tác kiểm tra công đoàn cơ sở; Nghiệp vụ công tác tài chính cơ sở; Cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên cơ sở; Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; Một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tin mới nhất

Xã Cẩm Xá tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng(11/08/2020 10:27 SA)

Hội nghị lần thứ XXI, BCH Đảng bộ thị xã khóa XXV(26/06/2020 8:16 SA)

°
370 người đang online