Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đăng ngày 28 - 10 - 2019
100%

Ngày 25 tháng 10, tại Hội trường Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Hội nghị mở rộng), triển khai các chỉ thị, kế hoạch của Bộ chính trị, BTV Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Dự chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 185 của BTV Tỉnh ủy "Về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 04 nội dung: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã quán triệt toàn văn bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy thông qua Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo kế hoạch, BTV Thị ủy thành lập 3 tiểu ban giúp việc và tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thực hiện trong quí I năm 2020; Đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở hoàn thành trước 30/6/2020; Đại hội Đảng bộ thị xã hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh tầm quan trọng các bước chuẩn bị để tổ chức thanh công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cấp ủy Đảng trong thị xã cần xây dựng, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, kế hoạch của các cấp; Chú trọng công tác Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên. Lãnh đạo công tác nhân sự cấp ủy chặt chẽ, đúng quy trình, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy nhằm xây dựng ban chấp hành đảng bộ các cấp thực sự tiêu biểu, có lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Tin mới nhất

Xã Cẩm Xá tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng(11/08/2020 10:27 SA)

Hội nghị lần thứ XXI, BCH Đảng bộ thị xã khóa XXV(26/06/2020 8:16 SA)

°
864 người đang online