Thông báo số 58/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 14/11/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Mỹ Hào

Đăng ngày 21 - 11 - 2019
100%

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở ông Đào Văn Chinh và bà Đỗ Thị Hương tại phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

°
819 người đang online