Thông báo số 58/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 14/11/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Mỹ Hào

Đăng ngày 21 - 11 - 2019
100%

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở ông Đào Văn Chinh và bà Đỗ Thị Hương tại phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào năm 2020(02/01/2020 10:53 SA)

Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã...(17/09/2019 9:16 SA)

°
2129 người đang online