Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 08 - 11 - 2019
100%

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã

Tin mới nhất

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND thị xã Mỹ Hào(15/01/2020 3:29 CH)

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng...(08/01/2020 3:01 CH)

°
266 người đang online