Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký xét, tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện năm 2019

Đăng ngày 08 - 03 - 2019
100%

Kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký xét, tuyển dụng viên chức và danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện năm 2019

Tin mới nhất

Thông báo số 58/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 14/11/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Mỹ Hào(21/11/2019 5:00 CH)

Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã...(17/09/2019 9:16 SA)

°
745 người đang online