Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 15/2/2019 của UBND huyện

Đăng ngày 09 - 03 - 2019
100%

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện Mỹ Hào

Tin mới nhất

Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý...(09/05/2019 5:05 CH)

Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019(08/05/2019 5:32 CH)

Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký xét, tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu...(08/03/2019 1:56 CH)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện...(12/01/2019 3:26 CH)

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Mỹ Hào(03/01/2019 4:48 CH)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND...(10/07/2017 10:59 SA)

THÔNG BÁO(05/11/2015 8:15 SA)

Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách những người...(14/09/2015 8:15 SA)

°
3027 người đang online