Đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại huyện Mỹ Hào

Đăng ngày 19 - 04 - 2019
100%

Ngày 17/4/2019, Đoàn giám sát theo Kế hoạch số 63-KH/BTGTU ngày 26/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đông chí Đỗ Hữu Nhân - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn về làm việc tại huyện Mỹ Hào

    Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đại Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Vũ - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện và Lãnh đạo ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện. Trước khi làm việc với Ban tuyên giáo và Trung tâm BDCT huyện, Đoàn giám sát đã làm việc với Đảng ủy trường THPT Mỹ Hào để đánh giá thực hiện nội dung giám sát. Đoàn giám sát đã làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2019; Tình hình triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2019; việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập tại trung tâm BDCT huyện; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tại đảng bộ huyện.

    Trong quý I/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nghiêm túc, kịp thời, việc xây dựng chương trình hành động sát hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập cao đạt từ 80-90%; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham mưu với cấp ủy để có phương hướng giải quyết kịp thời, hạn chế những vấn đề gợn cộm phát sinh từ cơ sở; tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành sơ kết, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019  về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”; Tỷ lệ tham dự hội nghị cấp huyện là 218/224 đại biểu, đạt 97,3%. Đối với hội nghị cấp cơ sở, tỷ lệ tham gia học tập bình quân đạt 80%.

    Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Đỗ Hữu Nhân - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Mỹ Hào tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy huyện và cơ sở, đặc biệt là vai trò của đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở trong việc trực tiếp truyền đạt các Chỉ thị, Nghị quyết; Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cơ sở; Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; Tăng cường hơn nữa hoạt động của Ban chỉ đạo 94 và nâng cao giải pháp bồi dưỡng, đào tạo tại Trung tâm BDCT./.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng Chí Nguyễn Đại Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

 

Đồng chí Đỗ Hữu Nhân - TUV, PTB TT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Tin mới nhất

Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 9:12 SA)

Chi bộ Công ty cổ phần May và dịch vụ Hưng Long Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 8:59 SA)

°
1685 người đang online