Thông báo tuyển viên chức năm 2019

Đăng ngày 23 - 06 - 2019
100%

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp

trực thuộc UBND thị xã Mỹ Hào năm 2019

Nội dung

Tin mới nhất

Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào năm 2020(02/01/2020 10:53 SA)

Thông báo số 58/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 14/11/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Mỹ Hào(21/11/2019 5:00 CH)

°
2612 người đang online