Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019

Đăng ngày 22 - 07 - 2019
100%

    THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký tuyển dụng
viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Mỹ Hào năm 2019
 

Tin mới nhất

Thông báo số 58/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 14/11/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Mỹ Hào(21/11/2019 5:00 CH)

Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã...(17/09/2019 9:16 SA)

°
3183 người đang online