Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019

Đăng ngày 22 - 07 - 2019
100%

    THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký tuyển dụng
viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Mỹ Hào năm 2019
 

Tin mới nhất

Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng...(06/08/2019 7:33 SA)

Sử dụng ô tô công vào mục đích cá nhân bị phạt tới 20 triệu đồng(17/07/2019 10:07 SA)

°
1741 người đang online