HĐND thị xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường)

Đăng ngày 31 - 08 - 2019
100%

Ngày 30 tháng 8, tại hội trường Thị ủy, HĐND thị xã khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 10, Kỳ họp bất thường, kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã và một số nội dung quan trọng khác

Dự chỉ đạo Kỳ họp có ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; ông Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã. Dự Kỳ họp có các đại biểu HĐND thị xã, trưởng, phó các ban Đảng, trưởng các ngành, đoàn thể thị xã, Bí thư Đảng ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Kỳ họp thông qua Tờ trình của UBND thị xã về việc giới thiệu đề cử nhân sự bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã; Thông báo ý kiến của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết của BTV Thị ủy giới thiệu nhân sự bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, Thị ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.

Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã. Kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Quốc Khánh đạt 28/28 phiếu bầu và trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã đối với ông Nguyễn Minh Phúc, Thị ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.

Các đại biểu HĐND dự Kỳ họp cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết của HĐND thị xã về việc bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 với 6 hạng mục công trình, tổng số vốn dự kiến trên 183 tỷ đồng, từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chúc mừng ông Nguyễn Quốc Khánh và ông Nguyễn Minh Phúc đã được Đảng, Chính quyền tin tưởng, tín nhiệm giao cho các trọng trách, nhiệm vụ mới và sẽ sớm tiếp cận công việc mới, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.

Chủ tịch HĐND thị xã cũng nhấn mạnh trong thời gian tới các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường công tác quản lý, xây dựng đô thị, tiếp tục chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường ở các khu dân cư; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin mới nhất

Xã Cẩm Xá tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng(11/08/2020 10:27 SA)

Hội nghị lần thứ XXI, BCH Đảng bộ thị xã khóa XXV(26/06/2020 8:16 SA)

°
133 người đang online