UBND thị xã họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019

Đăng ngày 20 - 09 - 2019
100%

Ngày 20 tháng 9, UBND thị xã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá thực hiện các nhiệm vụ quý III và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019. Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã, Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã, các đồng chí Trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo UBND các xã, phường, một số ngành thuộc UBND thị xã báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ trong quý III, trong đó tập trung việc chăm sóc, bảo vệ lúa mùa, hiện nông dân một số địa phương đã bắt đầu thu hoạch trà sớm, năng suất đạt 1,8 tạ một sào. Trong quý III, các ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng các khu dân cư đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; thực hiện đề án xây dựng mỗi xã một sản phẩm; triển khai đấu giá quyền sử dụng đất, giải tỏa các vi phạm hành lang giao thông, công trình thủy lợi và đất nông nghiệp theo kế hoạch 93a của UBND tỉnh; tiếp tục vận động các doanh nghiệp trên địa bàn chỉnh trang cảnh quan môi trường, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng; rà soát nguồn, thực hiện các bước công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Các đại biểu đại diện các ngành, địa phương, MTTQVN thị xã đã đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong tâm trong quý IV năm 2019, tập trung vào các lĩnh vực như triển khai sản xuất cây vụ đông; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý đất dôi dư, đấu giá quyền xử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các ngành, địa phương trong thời gian tới triển khai công tác thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, đảm bảo năng suất, chất lượng; chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông, tiến hành tháo gạn nước trên các diện tích lúa đã chín để phục vụ thu hoạch lúa, gieo trồng cây vụ đông và cầy ải thuận lợi. Các địa phương khẩn trương rà soát các tiêu chí xây dựng ở mỗi xã, phường một khu dân cư đạt NTM nâng cao; chú trọng phát triển làng nghề, gắn với xây dựng mỗi địa phương một sản phẩm theo đề án OCOP, phối hợp với phòng Kinh tế để xây dựng, khẳng định thương hiệu. Các xã, phường phối hợp tốt với các đơn vị cung cấp nước sạch để triển khai lắp đặt, tuyên truyền để nhân dân hiểu, sử dụng nước sạch. Trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, tăng cường công tác xử lý đất dôi dư, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng; tăng cường tuyên truyền về quản lý, xây dựng văn minh đô thị; triển khai gắn biển số nhà trên các tuyến đường xong trong tháng 11. Các ngành, địa phương cần phát động ngày vệ sinh môi trường chung toàn thị xã, củng cố các đội vệ sinh môi trường trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính; rà soát đội ngũ giáo viên để bố trí xắp xếp phù hợp, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin mới nhất

Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 9:12 SA)

Chi bộ Công ty cổ phần May và dịch vụ Hưng Long Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 8:59 SA)

°
1687 người đang online