UBND thị xã Mỹ Hào triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP

Đăng ngày 26 - 09 - 2019
100%

Ngày 25 tháng 9, UBND thị xã triển khai thực hiện chương trình xây dựng mỗi địa phương một sản phẩm (OCOP). Đồng chí Nguyễn Kim Bảng, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí thường trực HDND thị xã, các đồng chí trong BCĐ thực hiện Chương trình OCOP thị xã, Lãnh đạo UBND, cán bộ nông nghiệp các xã, phường.

Toàn cảnh Hội nghị

OCOP là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng nội lực và gia tăng giá trị. Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.

UBND thị xã đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình, trong đó thực hiện chỉ tiêu của UBND tỉnh giao nâng hạng 9 sản phẩm trên địa bàn thị xã theo Chương trình OCOP của tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2019 - 2020. Theo bộ tiêu chí tạm thời của UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP, các sản phẩm được đánh giá theo hình thức chấm điểm, xếp theo 5 hạng sao. Trong 9 sản phẩm trên địa bàn thị xã, hiện trạng năm 2018 có 4 sản phẩm đạt 3 sao, 4 sản phẩm đạt 2 sao, 1 sản phẩm đạt 4 sao. Chỉ tiêu đến năm 2020 nâng hạng với 6 sản phẩm đạt 3 sao, 2 sản phẩm đạt 4 sao và 1 sản phẩm đạt 5 sao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Bảng, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các ngành, đoàn thể, địa phương cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của chương trình để cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh thực hiện tốt các quy định, đảm vệ sinh môi trường, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng; Hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở mở rộng thị trường, năng lực sản xuất; xây dựng các khu làng nghề tập trung, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng chỉ dẫn địa lý, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu. Các địa phương hiện chưa có sản phẩm, cần lựa chọn, khai thác thế mạnh trên các lĩnh vực để tạo ra các sản phẩm đặc thù, có thương hiệu, chất lượng; để phấn đấu đến năm 2020 đạt mục tiêu mỗi làng, xã có một sản phẩm.

Tin mới nhất

Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 9:12 SA)

Chi bộ Công ty cổ phần May và dịch vụ Hưng Long Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 8:59 SA)

°
1649 người đang online