Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân Bảo vệ ANTQ” năm 2019

Đăng ngày 10 - 01 - 2020
100%

Ngày 10 tháng 1, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thị xã, UBND thị xã tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân Bảo vệ ANTQ” năm 2019, phát động phong trào năm 2020.

Dự chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy.

Xác định thị xã là địa bàn trọng điểm về kinh tế, xã hội của tỉnh, có nhiều Khu công nghiệp, nên năm 2019, cấp ủy, chính quyền trong thị xã thường xuyên quán triệt các Chỉ thị, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường công tác lãnh đạo, phát triển các phong trào đảm bảo an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự ở các khu dân cư. Các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tham gia giữ gìn ANTT, cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm, ngăn chặn TNXH. Đặc biệt, thị xã tiếp tục xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản. Trong đó, có 4 cụm liên kết về ANTT, 40 mô hình tự quản ANTT, ATGT; có 71 tổ tự quản về phòng cháy, chữa cháy; xây dựng 2 mô hình camera an ninh tại đường trục chính xã Xuân Dục và phường Bạch Sam. Các ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các Nghị quyết liên tịch, liên ngành; xây dựng và duy trì thực hiện nhiều mô hình, phong trào có hiệu quả thiết thực trong đảm bảo ANTT. Lực lượng Công an phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân BVANTQ. 13 xã, phường được bố trí công an chính quy về công tác. Công an thị xã mở hai đợt tấn công trấn áp tội phạm. Trong năm 2019, trên địa bàn thị xã xẩy ra 190 vụ vi phạm pháp luật, giảm 3 vụ so với năm 2018; bắt, vận động đầu thú được 4 đối tượng truy nã, lập hồ sơ đưa 35 đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã. Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã ổn định, không có điểm nóng về trật tự xã hội.

Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho phường Bạch Sam và Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho Công an thị xã

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, thị xã xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, chủ trương của Đảng, Nhà nước và cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp về công tác bảo vệ ANTQ và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng phong trào rộng khắp ở các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Các ngành, đoàn thể, địa phương thường xuyên phối hợp trong xây dựng phong trào, xây dựng và duy trì các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và hòa giải ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao kết quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào “ Toàn dân Bảo vệ ANTQ” năm 2019, đã góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các đồng chí để nghị Cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành, đoàn thể thị xã tiếp tục phối hợp phát động, thực hiện tốt phong trào. Đặc biệt năm 2020 cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn đại hội Đảng các cấp; tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản ở các khu dân cư.

Chủ tịch UBND thị xã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Kỷ niệm chương của Bộ Công an, Bằng khen, Giấy khen, Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Chiến sỹ tiên tiến” của UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND thị xã do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân Bảo vệ ANTQ” năm 2019. Trong đó, cán bộ và nhân dân phường Bạch Sam được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Dự chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy.

Xác định thị xã là địa bàn trọng điểm về kinh tế, xã hội của tỉnh, có nhiều Khu công nghiệp, nên năm 2019, cấp ủy, chính quyền trong thị xã thường xuyên quán triệt các Chỉ thị, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường công tác lãnh đạo, phát triển các phong trào đảm bảo an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự ở các khu dân cư. Các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tham gia giữ gìn ANTT, cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm, ngăn chặn TNXH. Đặc biệt, thị xã tiếp tục xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản. Trong đó, có 4 cụm liên kết về ANTT, 40 mô hình tự quản ANTT, ATGT; có 71 tổ tự quản về phòng cháy, chữa cháy; xây dựng 2 mô hình camera an ninh tại đường trục chính xã Xuân Dục và phường Bạch Sam. Các ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các Nghị quyết liên tịch, liên ngành; xây dựng và duy trì thực hiện nhiều mô hình, phong trào có hiệu quả thiết thực trong đảm bảo ANTT. Lực lượng Công an phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân BVANTQ. 13 xã, phường được bố trí công an chính quy về công tác. Công an thị xã mở hai đợt tấn công trấn áp tội phạm. Trong năm 2019, trên địa bàn thị xã xẩy ra 190 vụ vi phạm pháp luật, giảm 3 vụ so với năm 2018; bắt, vận động đầu thú được 4 đối tượng truy nã, lập hồ sơ đưa 35 đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã. Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã ổn định, không có điểm nóng về trật tự xã hội.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, thị xã xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, chủ trương của Đảng, Nhà nước và cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp về công tác bảo vệ ANTQ và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng phong trào rộng khắp ở các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Các ngành, đoàn thể, địa phương thường xuyên phối hợp trong xây dựng phong trào, xây dựng và duy trì các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và hòa giải ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao kết quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào “ Toàn dân Bảo vệ ANTQ” năm 2019, đã góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các đồng chí để nghị Cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành, đoàn thể thị xã tiếp tục phối hợp phát động, thực hiện tốt phong trào. Đặc biệt năm 2020 cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn đại hội Đảng các cấp; tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản ở các khu dân cư.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Kỷ niệm chương của Bộ Công an, Bằng khen, Giấy khen, Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Chiến sỹ tiên tiến” của UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND thị xã do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân Bảo vệ ANTQ” năm 2019. Trong đó, cán bộ và nhân dân phường Bạch Sam được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Tin mới nhất

Danh sách người nước ngoài và Việt Nam cần cách ly, giám sát sức khỏe hàng ngày tại cộng đồng:...(06/07/2020 4:40 CH)

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và...(01/07/2020 4:19 CH)

°
1813 người đang online