Toàn văn bài phát biểu của Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Mỹ Hào tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đăng ngày 11 - 02 - 2020
100%

Ngày 30/01/2020, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng bộ và nhân dân thị xã Mỹ Hào long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)

Đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Mỹ Hào đọc Diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Cổng Thông tin điện tử thị xã Mỹ Hào trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại Lễ kỷ niệm:

"Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, thị xã,

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng,

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, hòa trong không khí phấn khởi chào mừng năm mới 2020; cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đảng bộ và nhân dân thị xã Mỹ Hào long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; biểu dương cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc và phát động thi đua yêu nước của Đảng bộ thị xã.

Thay mặt Thị ủy – HĐND – UBND – MTTQ thị xã, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, thị xã; các vị đại biểu khách quý, các tập thể cá nhân được tuyên dương, khen thưởng và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý,

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, chúng ta thành kính tưởng nhớ tới công lao chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác tới bến bờ thắng lợi; tri ân các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và các đồng chí, đồng bào đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ, nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công vì thiếu đường lối đúng đắn đắn. Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc nhiệt tình yêu nước cháy bỏng đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân và người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lê nin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Ngày 03/2/1930, dưới sự lãnh đạo của Người, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn đã họp hội nghị hợp nhất thành một Đảng và lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo; đồng thời định kế hoạch lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Các văn kiện trên đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, lập ra Chính phủ của nhân dân, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được sống tự do, hạnh phúc.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết, nhất trí của những chiến sĩ tiên phong vì lợi ích giai cấp, của dân dân tộc; là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Trải qua chặng đường lịch sử 90 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, tư tưởng và kim chỉ  nam cho mọi hành động, dù đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ; Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại; đó là:

- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, xóa bỏ chế độ thực dân nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới -  Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

- Thắng lợi các cuộc kháng chiến oanh liệt, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước vào thời  kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng ta và nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đãnh giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu, giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta, tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng, một sạ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình, chính là nhờ bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; nhờ đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho dân tộc; nhờ sự hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội  ngũ cán bộ, đảng viên; nhờ có một tổ chức đoàn kết, chặt chẽ, vững chắc, liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ.

Chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành với giai cấp và dân tộc, vững vàng trước mọi thách thức, sáng suốt trong vai trò lãnh đạo của mình; chúng ta càng tự hào về dân tộc ta, nhân dân ta đã anh hùng, sáng tạo, một lòng đi theo cách mạng, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi thành lập.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hưng Yên là tỉnh sớm có tổ chức Đảng; cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập tại Đại Quan, Sài Thị (nay là xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu). Năm 1928, cán bộ của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội về tuyên truyền giác ngộ cách mạng, nhiều thanh niên tiến bộ ở đây đã tham gia thành lập Chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Sài Thị, gồm 7 đồng chí. Cuối năm 1929, Chi bộ này được chuyển thành Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sài Thị. Đó là Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Hưng Yên. Đến tháng 10/1930 Chi bộ đổi thành Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương Sài Thị.

Từ Chi bộ đầu tiên ở Sài Thị, với 7 đảng viên nhưng được Nhân dân ủng hộ, che chở, phong trào Cộng sản đã không ngừng lớn mạnh, phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh. Ngay từ những năm 1930, đầu những năm 1940, nhiều Chi bộ Đảng ở tỉnh ta đã được thành lập, trong đó Chi bộ Ngọc Lập, xã Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào (cuối 1930) được thành lập. Đầu tháng 7/1941, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Xứ uỷ, Tỉnh uỷ Hưng Yên mở Hội nghị các Chi bộ Đảng tại Ninh Thôn (Ân Thi) thống nhất thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, cử ra Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Liệu được cử làm Bí thư. Mặc dù Đảng bộ mới thành lập, số lượng đảng viên ít, song Đảng bộ tỉnh ta đã thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện của tỉnh, đã lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng ngày một phát triển; cùng với cả nước tiến hành tổng khởi nghĩa thắng lợi. Chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 14/8, đến ngày 25/8/1945 chính quyền trong toàn tỉnh đã giành về tay nhân dân.

Thời kỳ giữ vững chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 8/1945 - 10/1954. Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo nhân dân thực hiện chỉ thị “kháng chiến kiến quốc” của Trung ương và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đã tập trung giải quyết các nhiệm vụ cấp bách trước mắt là chống giặc đói, giặc dốt và chuẩn bị mọi mặt cho kháng chiến.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã vượt qua khó khăn, gian khổ đứng lên chiến đấu để bảo vệ quê hương. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo đường lối kháng chiến của Đảng vào thực tiễn địa phương, tập hợp các lực lượng thành một mặt trận thống nhất, phát động toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, xây dựng lực lượng vũ trang ngày một lớn mạnh và đã giành được những thắng lợi vẻ vang. Với những thành tích to lớn trong kháng chiến chống Pháp, Hưng Yên đã được Bác Hồ tặng Cờ: "Đoàn kết nhân dân, đánh thắng giặc Pháp", được Đảng và Nhà nước tặng 10 Huân chương Quân công, 30 Huân chương Chiến công và nhiều huân, huy chương các loại cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân và gia đình có công trong kháng chiến. Đặc biệt có 9 đồng chí được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Hoà bình lập lại, Đảng bộ tỉnh ta bắt tay ngay vào việc lãnh đạo nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, tập trung làm thuỷ lợi, cải tạo ruộng đồng… Từ đầu năm 1961-1964, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên luôn được Bác Hồ tặng cờ thưởng luân lưu làm thuỷ lợi khá nhất miền Bắc.

Với 29 năm sáp nhập với tỉnh Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng, nhân dân Hải Hưng đã vừa tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa tập trung sức người, sức của để chi viện cho chiến  trường miền Nam, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của tỉnh Hải Hưng, được Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 1/1/1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập. Hơn 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự phấn đấu nỗ lực của nhân dân, sự giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực, năng động, sáng tạo khai thác mọi tiềm năng thế mạnh, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Từ một tỉnh thuần nông, điểm xuất phát kinh tế thấp, đến nay, kinh tế hàng năm tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước với GRDP năm 2019 đạt 9,72% (kế hoạch tăng 8,3%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 74,57 triệu đồng/người/năm. Năm 2017, Hưng Yên được Trung ương giao tự cân đối thu - chi và có đóng góp với ngân sách Trung ương; lĩnh vực nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; Hạ tầng giao thông, vận tải của tỉnh được đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ và hiện đại; Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; Công tác bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện toàn diện; Công tác xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hiện nay, (tháng 12/2019), Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc, 556 tổ chức cơ sở đảng (310 đảng bộ cơ sở, 246 chi bộ cơ sở), 2.729 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 69 nghìn đảng viên. Bình quân hằng năm, 51,51% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí về dự buổi lễ!

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta vô cùng tự hào, phấn khởi, trong suốt 90 năm qua Đảng bộ và nhân dân thị xã Mỹ Hào đã góp một phần quan trọng vào thành tựu vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Đã đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 03/02/1930 thì tháng 10/1930, chi bộ đảng đầu tiên ở Mỹ Hào được thành lập ở thôn Ngọc Lập (Phùng Chí Kiên).

Tuy Chi bộ ở Ngọc Lập chỉ tồn tại trong thời gian không dài, nhưng việc thành lập tổ chức Cộng sản đầu tiên ở thị xã như luồng ánh sáng cách mạng được thắp sáng, có sức lan toả đã ảnh hưởng tích cực rất lớn đến nhân dân lao động. Các cán bộ đã qua thực tiễn đấu tranh ngày càng trưởng thành, uy tín và ảnh hưởng của Đảng, của Mặt trận ngày càng ăn sâu, lan rộng trong quần chúng. Đây là một cuộc tập dượt lớn của phong trào cách mạng trong thị xã, tiếp tục chuẩn bị những điều kiện cho cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Hưng Yên, các tổ chức đảng trên địa bàn không ngừng được củng cố, tích cực chuẩn bị lực lượng và tiến hành đấu tranh giành chính quyền. Tính đến đầu năm 1945 Mỹ Hào đã có hàng chục thôn có cơ sở Việt Minh.

Chiến tranh thế giới bùng nổ và kết thúc với thắng lợi của phe đồng minh, đây là cơ hội để ta giành chính quyền. Vì vậy, sau khi Uỷ ban Việt Minh tỉnh thành lập thì đến cuối tháng 5/1945, Uỷ ban Việt Minh huyện Mỹ Hào được thành lập do đồng chí Nguyễn Chương (Duy) phụ trách. Ngày 20/8/1945 dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, quần chúng thị xã Mỹ Hào biểu tình tuần hành dọc Quốc lộ 5, hưởng ứng tổng khởi nghĩa. Sáng ngày 21/8/1945 Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện ra mắt trước nhân dân.

Để xây dựng lực lượng cách mạng, củng cố chính quyền, đối phó với những khó khăn trong tình hình mới, chính quyền từ huyện đến các xã được thành lập. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, ngày 07/11/1945 Hội nghị toàn thể đảng viên huyện Mỹ Hào được tổ chức tại thôn Hoàng Lê (Phan Đình Phùng), thành lập Đảng bộ huyện. Số đảng viên tham gia Hội nghị có trên 20 đồng chí của 4 chi bộ. Tại hội nghị đã chỉ định các đồng chí Nguyễn Chương (tức Duy), Dung (tức Trần Phương), Hùng (tức Hội), Nguyên, Cừ, Thuần vào Ban huyện uỷ. Đồng chí Chương được cử làm Bí thư, các đồng chí trong Ban huyện uỷ được phân công phụ trách khu vực các xã. Đảng bộ Mỹ Hào ra đời đánh dấu một bước phát triển mới phong trào cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Mỹ Hào.

Ngày 23/9/1945 thực dân Pháp gây hấn ở Nam Bộ, với âm mưu hòng chiếm nước ta một lần nữa. Trước tình hình đó, ngày 19/12/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn mới: Trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ huyện Mỹ Hào đã lãnh đạo quân và dân Mỹ Hào quyết chí, bền lòng, đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Lớp lớp người dân Mỹ Hào nhất tề đứng lên cùng nhân dân cả nước đấu tranh đập tan xiềng xích chế độ áp bức, bóc lột bạo tàn của chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Mỹ Hào đã trải qua bao khó khăn, tổn thất, biết bao cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và quần chúng nhân dân đã hy sinh, biết bao chiến sỹ kiên cường bất khuất khi bị bắt, bị cầm tù, tra tấn nhục hình vẫn kiên trung bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng như chiến sỹ cách mạng Ngô Huy Tăng, Ngô Huy Ngụ, liệt sỹ anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Khang.... Sau chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”, 11 giờ ngày 08-10-1954 tên lính Pháp cuối cùng đã rút khỏi Mỹ Hào. Cuộc kháng chiến chống Pháp  trên địa bàn Mỹ Hào hoàn toàn thắng lợi.

Trải qua gần 9 năm kháng chiến, Đảng bộ Mỹ Hào đã lãnh đạo quân và dân đấu tranh bền bỉ và anh dũng chiến đấu 315 trận lớn nhỏ, tiêu diệt trên 1.000 tên địch, thu hàng nghìn súng, phá hỏng hàng trăm xe cơ giới. Động viên trên 1.500 thanh niên lên đường chiến đấu. Ngoài ra, đã huy động hàng ngàn người tham gia dân công hoả tuyến, góp hàng ngàn tấn gạo, hàng triệu đồng quân tư trang, vật dụng cho kháng chiến.

Quê hương được giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Hào nhanh chóng bắt tay thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng quê hương và chi viện cho chiến trường miền Nam đấu tranh thống nhất đất nước.

Thực hiện lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước của Hồ Chủ Tịch với quyết tâm “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, quân và dân Mỹ Hào anh dũng, kiên cường cùng quân dân miền Bắc chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Cùng với đó, nhiệm vụ chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam đã trở thành mệnh lệnh trái tim, toàn dân dấy lên khí thế sục sôi đánh Mỹ, các phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng”, phụ nữ “Ba đảm đang”, khẩu hiệu “thóc thừa cân, quân thừa người” được thực hiện sôi nổi. Lớp lớp người con quê hương Mỹ Hào đã xung phong vào chiến trường niềm Nam, hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Hoạt, Vũ Xuân Đài, Liệt sỹ, anh hùng LLVT nhân dân Vương Đình Cung… đã góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối. Lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng bộ và nhân dân Mỹ Hào sang một trang mới: Độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

Ghi nhận những những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Mỹ Hào, Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong đó có 08 phường, xã được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thị xã có 1.305 liệt sỹ, 880 thương, bệnh binh; 114 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng; 6 đồng chí được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại buổi Lễ kỷ niệm trọng thể này, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã gửi lời thăm hỏi thân thiết và lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương bệnh binh, cựu chiến binh và thanh niên xung phong – những người đã cống hiến thanh xuân cho quê hương, đất nước, làm rạng danh cho truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Kính thưa các vị đại biểu

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng; sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, nhân dân Mỹ Hào đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từ một địa phương thuần nông, trình độ canh tác lạc hậu, đời sống vật chất của các tầng lớp nhân dân còn hết sức khó khăn, Mỹ Hào đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị có tốc độ phát triển nhanh trong tỉnh Hưng Yên; đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao; năm 2018, Mỹ Hào là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hưng Yên; Vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Hào, ngày 13/3/2019 Ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 656 về việc thành lập thị xã Mỹ Hào trực thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba.

Kính thưa các đồng chí

Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, thị xã Mỹ Hào đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra: kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được đảm bảo; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; các chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo; diện mạo của thị xã, các phường, xã có nhiều khởi sắc.

Về kinh tế: Tốc độ phát triển kinh tế đạt 11,6%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: nông nghiệp 2,7% - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 64,2% - dịch vụ, thương mại 33,1%; giá trị xuất khẩu đạt 128 triệu USD; thu ngân sách đạt 1.444 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm nâng cấp đầu tư; đã hình thành các khu đô thị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề đã và đang đi vào hoạt động; hệ thống giao thông được cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới đảm bảo kết nối, liên hoàn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Về văn hóa – xã hội: Công tác giáo dục và đào tạo của thị xã có nhiều tiến bộ, các chỉ tiêu giáo dục đề đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm học 2018-2019, tiếp tục phát triển mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, thực hiện đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020, đến nay toàn thị xã có 38/40 trường đạt chuẩn quốc gia.

- Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thị xã. Kịp thời  tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm như 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ nhân ngày 27/7.

- Chính sách xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp các ngày lễ, tết của dân tộc.

- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường. Đến nay có 13/13 phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Công tác quốc phòng – an ninh: thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Lực lượng quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các tình uống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019 đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên ddijda bàn thị xã ổn định, thực hiện Đề án đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an phường, xã. Lực lượng công an tăng cường công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp để chủ động ứng phó, giải quyết kịp thời các vấn đề an ninh chính trị, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, không để xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, nhất là trong các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của thị xã.

Về công tác xây dựng hệ thống chính trị:

Về công tác xây dựng Đảng: Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

- Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy được đổi mới, nâng cao chất lượng. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo tính toàn diện, phong phú, kịp thời góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; chủ động nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Xây dựng kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ thị xã Mỹ Hào lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Kiện toàn ủy viên ban thường vụ thị ủy khóa 25 đảm bảo đúng quy trình, quy định; tiếp tục thực hiện chương trình số 24, kế hoạch số 88 ngày 05/2/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện NGhị quyết số 18, nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Công tác quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chính sách, chế độ với cán bộ, công chức được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

- Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và ban thường vụ thị ủy. Cấp ủy các cấp thị xã đã thực hiện việc kiểm tra 38 đảng viên và 51 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 10 cuộc đối với 13 đảng viên và 14 cuộc với 32 tổ chức Đảng. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; qua kiểm tra, giám sát các đảng viên và tổ chức đảng cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ công tác. Thi hành kỷ luật 28 đảng viên.

- Hoạt động của hệ thống dân vận các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; phong trào dân vận khéo và năm dân vận chính quyền 2019 được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tăng cường tổ chức hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân và doanh nghiệp; qua đó đã giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp:

- Hội đồng nhân dân các cấp tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung chương trình kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả. Hoạt động giám sát, chất vấn giải trình của HĐND thị xã có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề được cử tri và các đại biểu quan tâm. Công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

- UBND thị xã chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh, của Thị ủy về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo đấy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án, công trình trọng điểm; tiến độ giải ngân trên địa bàn thị xã, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị hành chính công cấp huyện (thị xã).

- Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân: MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức  hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia  hưởng ứng các hoạt động tự thiện, nhân đạo; tổ chức thực hiện tất cả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia và đạt được những kết quả thiết thực, góp phần vào thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thị xã.

Kính thưa các đồng chí,

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng. Năm diễn ra nhiều sự kiện của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Mỹ Hào cần ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 25 đã đề ra. Với mục tiêu tổng quát là “xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy  mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tư an toàn xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội; với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Một là, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi dần mô hình tăng trường từ chiều rộng sang chiều sâu. Thu hút có chọn lọc các dự án, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao; các dự án có quy mô lớn về du lịch, sinh thái, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Chú trọng nâng cao các cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm. Làm tốt công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân.

- Ba là, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất ,t inh thần của nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Bốn là, tăng cường công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết trung ương 4 khóa 11, 12 về twang cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Năm là, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể  nhân dân, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo quy định số 124 ngày 02/02/2018 của Trung ương. Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Kính thưa các đồng chí,

Mừng Đảng 90 mùa Xuân, mừng đất nước đổi mới; thay mặt Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã lời chúc mừng tốt đẹp nhất

Chúc năm mới Canh tý 2020 an khang thịnh vượng và thành công".

 

Tin mới nhất

Xã Cẩm Xá tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng(11/08/2020 10:27 SA)

Hội nghị lần thứ XXI, BCH Đảng bộ thị xã khóa XXV(26/06/2020 8:16 SA)

°
305 người đang online