Tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đăng ngày 14 - 02 - 2020
100%

Chiều ngày 13 tháng 02, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thị xã, BTV Thị ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác xây dựng Đảng bộ thị xã năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Dự chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí trong BTV Thị ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, BTV Thị ủy, cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong Đảng bộ và nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các Nghị quyết của Trung ương Đảng đạt từ 90% đến 95%.

Cấp ủy thị xã đã tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 của cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong năm 2019, Đảng bộ thị xã kết nạp được 95 đảng viên mới, xét đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho gần 380 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp trong thị xã đã thực hiện kiểm tra, giám sát 38 đảng viên và 51 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 24 cuộc, với 13 đảng viên và 32 tổ chức Đảng.

Công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể đổi mới trên tinh thần hướng về cơ sở, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tập trung cho nhiệm vụ chính trị của thị xã. Hoạt động của Chính quyền có nhiều đổi mới tích cực, bảo đảm thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả của Ban Tiếp công dân và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. BTV Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công lễ công bố Nghị quyết số 656 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Mỹ Hào.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, BTV Thị ủy, các chi, đảng bộ đã thành lập các tiểu ban; tiến hành xây dựng đề cương dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. BTV Thị ủy chọn chỉ đạo Đảng bộ phường Minh Đức và đảng bộ Công an thị xã đại hội điểm.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, BTV Thị ủy và các cơ sở Đảng đã tập trung lãnh đạo huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, đạt 11,6%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực.

Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019, có 8 tổ chức Đảng được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 34 tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; gần 4.200/4.800 đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2020, Đảng bộ thị xã tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, hướng về cơ sở để giải quyết kịp thời các vấn đề, không để xẩy ra nổi cộm, bức xúc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính quyền, các đoàn thể theo hướng chủ động, sáng tạo; tiếp tục tập trung khai thác lợi thế, nâng cao chất lượng quy hoạch quản lý phát triển đô thị, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh một số nội dung Cấp ủy, Chính quyền toàn thị xã cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục đổi mới và hiệu quả công tác học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đối với chỉ đạo đại hội Đảng, cấp ủy các cấp phải nghiêm túc chuẩn bị chu đáo theo các chỉ thị của cấp trên; Chuẩn bị tốt công tác nhân sự và các nội dung cho Đại hội, chú trọng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phát động, thực hiện các phong trào chào mừng đại hội gắn với thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng gần dân, bám sát cơ sở. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm hiện nay như sản xuất vụ lúa xuân; công tác phòng chống dịch Corona và các loại dịch bệnh khác; tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại hội nghị, BTV Thị ủy đã tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Tin mới nhất

Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019(25/02/2020 5:05 CH)

Hội nghị lần thứ 20, BCH Đảng bộ thị xã, khóa XXV(24/02/2020 7:56 SA)

°
445 người đang online