Hội nghị lần thứ 20, BCH Đảng bộ thị xã, khóa XXV

Đăng ngày 24 - 02 - 2020
100%

Ngày 21 tháng 2, tại Hội trường Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 20, BCH Đảng bộ thị xã, khóa XXV, hội nghị mở rộng.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy. Dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ thị xã, trưởng, phó các Ban Đảng Thị ủy, trưởng các ngành, đoàn thể, Bí thư Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị tiến hành bầu kiện toàn Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy đối với đồng chí Trần Thị Ngọc Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về một số văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, các đại biểu tập trung tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương sơ bộ báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI.

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TSVM; phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực, hoàn chỉnh hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nhanh thương mại - dịch vụ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phấn đấu xây dựng thị xã Mỹ Hào giầu mạnh, văn minh”. Báo cáo gồm 2 phần, Phần 1: đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phần 2: phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển 5 năm 2020 - 2025.

Các đại biểu đã thảo luận, cơ bản thống nhất với chủ đề dự thảo báo cáo cũng như những kết quả đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXV. Dự thảo báo cáo cũng chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế, những yếu kém và bài học kinh nghiệm; nêu được các mục tiêu trọng tâm, các giải pháp sát thực tế và có chiến lược lâu dài.

Đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp của đại biểu tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI; cần tập trung hoàn thiện báo cáo chính trị theo hướng bao quát nhưng cũng phải chi tiết, xúc tích và có tính chiến lược; phải xác định được các mục tiêu, giải pháp then chốt, đề ra các nhiệm vụ đột phá, sát tình hình thực tế, có chiến lược lâu dài cũng như từng giai đoạn. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, đề xuất nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo.

Tin mới nhất

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên...(27/03/2020 1:09 CH)

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã: Bế giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2020(11/03/2020 1:04 CH)

°
466 người đang online