Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã: Bế giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2020

Đăng ngày 11 - 03 - 2020
100%

Sáng ngày 10/3/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Mỹ Hào tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới cho 80 đảng viên mới.

Tới dự Lễ bế giảng có đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã; đồng chí Đào Quang Minh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Mỹ Hào.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy trao Giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học

Với 10 chuyên đề được học tập, nghiên cứu về những vấn đề cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức, nhiệm vụ của người đảng viên..., 100% học viên chấp hành tốt nội quy lớp học, có ý thức học tập, rèn luyện và hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Kết quả đánh giá tự luận, 80/80 học viên đều đạt yêu cầu và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới, trong đó có 100% học viên xếp loại khá, giỏi.

Thông qua việc bồi dưỡng sẽ tạo tiền đề quan trọng để đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở vững mạnh.

Tin mới nhất

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng...(17/04/2020 7:09 SA)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên...(27/03/2020 1:09 CH)

°
1488 người đang online