Đảng bộ phường Minh Đức tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 13 - 03 - 2020
100%

Thực hiện chỉ thị số 35 của bộ chính trị và kế hoạch số 60 của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong hai ngày 12 và 13 tháng 3, Đảng bộ phường Minh Đức long trọng tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được BTV Thị ủy chọn chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm khối đảng bộ xã, phường.

Các đại biểu dự Đại hội

Dự chỉ đạo tại đại hội có đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Văn Khuê, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy, Trưởng các Ban xây dựng đảng Thị ủy. Dự đại hội có các đồng chí Bí thư các Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ thị xã; 150 đảng viên trong Đảng bộ phường Minh Đức dự Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Toản tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của phường đạt 16,2%/năm, mục tiêu trên 16%. Cơ cấu kinh tế trong phường chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 62,8 triệu đồng/năm (mục tiêu đến năm 2020 đạt 55 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo còn 1,39% (mục tiêu 2%). Phường đã phát huy, giữ vững kết quả đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

Đồng chí Vương Văn Đức tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phường coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường kết nạp được 24 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hiện toàn đảng bộ có trên 260 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Qua bình xét hàng năm có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% chi bộ TSVM, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ phường được Tỉnh ủy tặng cờ đạt TSVM tiêu biểu 5 năm liền, 2015 - 2019.

Đại hội Đảng bộ phường đã thảo luận, thống nhất các mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ mới, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm từ 9% đến 10%, cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 3,8%, TTCN, ngành nghề 59,7%, DVTM 36,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 100 triệu đến 105 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Đảng bộ phường chú trọng đầu tư củng cố cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng chuẩn quốc gia các cấp học và chuẩn quốc gia về y tế; củng cố vững chắc an ninh quốc phòng; đẩy mạnh phát triển sản xuất TTCN, ngành nghề gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích nhân dân tiếp tục mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại. Phường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng Đảng bộ TSVM cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu trong lao động, học tập, công tác.

Đồng chí Vương Văn Đức phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh một số nhiệm vụ Đảng bộ phường Minh Đức cần thực hiện trong thời gian tới: tập trung phát triển kinh tế, khai thác tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, phát huy lợi thế của địa phương để chuyên dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng mở rộng, nâng cao các hoạt động dịch vụ thương mại gắn với xây dựng văn minh đô thị, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và bảo vệ môi trường và quản lý đô thị; quan tâm phát triển văn hóa xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Đảng bộ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi bộ.

BCH Đảng bộ phường Minh Đức khóa XXV cùng các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, thị xã

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Minh Đức đã bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã khóa XXVI. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và phát động phong trào thi đua thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tin mới nhất

Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thị xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(11/06/2020 11:01 SA)

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(11/06/2020 10:50 SA)

°
447 người đang online