Hướng dẫn nội dung khánh tiết Đại hội Đảng các cấp

Đăng ngày 27 - 03 - 2020
100%

Thực hiện Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU ngày 18/02/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 60-KH/ThU ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 2025. Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Hướng dẫn số 29-HD/BTGThU ngày 21/02/2020 hướng dẫn nội dung khánh tiết Đại hội Đảng các cấp.

Tin mới nhất

Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 9:12 SA)

Chi bộ Công ty cổ phần May và dịch vụ Hưng Long Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 8:59 SA)

°
1883 người đang online