Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã: Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đảng viên mới năm 2020

Đăng ngày 05 - 03 - 2020
100%

Ngày 03/3, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020.

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy; đồng chí Nguyễn Nguyễn Xuân Vũ, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã; đồng chí Đào Quang Minh, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy; các đồng chí giảng viên kiêm chức cùng các đồng chí đảng viên mới của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã.

Toàn cảnh buổi khai giảng

Trong thời gian từ ngày 03/3 đến 11/3, 79 đồng chí đảng viên mới của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã sẽ được tiếp thu 10 chuyên đề gồm: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Đường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựngvà phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường;  Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vũng chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng đảng về đạo đức; chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam....

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu toàn thể các học viên cần nghiêm túc học tập, thực hiện nội quy lớp học, đồng thời trong quá trình học tập cần tích cực trao dồi kiến thức, tham gia viết bài thu hoạch đầy đủ, đạt kết quả cao nhất ...

Qua lớp bồi dưỡng này, các đảng viên mới của thị xã sẽ nâng cao hơn nhận thức về lý luận chính trị, về vai trò, ý thức, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng để sớm trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin mới nhất

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng...(17/04/2020 7:09 SA)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên...(27/03/2020 1:09 CH)

°
1387 người đang online