Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Xuân Dục lần thứ XXIII

Đăng ngày 15 - 05 - 2020
100%

Trong hai ngày 9, 10/5/2020, Đảng bộ xã Xuân Dục long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự chỉ đạo và chúc mừng đại hội có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy. 150 đại biểu đại diện cho đảng viên trong Đảng bộ xã Xuân Dục dự Đại hội.

Đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Dục đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, triển khai thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Trong đó, tăng trưởng kinh tế trên 12%, giá trị nông nghiệp tăng 2%, giá trị CN - TTCN tăng 20%, DVTM tăng 20%. Cơ cấu kinh tế Nông nghiệp - Công nghiệp, TTCN - DVTM là 19,6% - 44,4% - 36%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,8 triệu đồng/người/năm. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được thực hiện hiệu quả. Thực hiện thu hồi hai đợt với tổng số gần 7.400 m2 đất giãn dân để tập trung nguồn kinh phí trên 34 tỷ đồng phục vụ đầu tư xây dựng NTM, gắn với nguồn vốn tập trung cho Chỉ thị số 21 của Tỉnh ủy dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển. Các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, ... đều vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 16 đảng viên mới. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Các đồng chí lãnh đạo Thị ủy cùng BCH Đảng bộ xã Xuân Dục khóa XXIII

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Xuân Dục đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển CN - TTCN, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống nhân dân; Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 130 triệu đồng/năm; có 20% chi bộ đảng hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Dục đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo đồng thuận cao trong đảng bộ và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXVI gồm 7 đại biểu.

Tin mới nhất

Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 9:12 SA)

Chi bộ Công ty cổ phần May và dịch vụ Hưng Long Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 8:59 SA)

°
1699 người đang online