Đại hội chi bộ Điện lực lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 15 - 05 - 2020
100%

Ngày 14/5/2020, chi bộ Điện lực Mỹ Hào, trực thuộc Đảng bộ thị xã Mỹ Hào đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Bảng, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; 33 đảng viên trong chi bộ dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Chi bộ Điện lực Mỹ Hào có 33 Đảng viên. Đội ngũ đảng viên có năng lực và trình độ cao, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò hạt nhân trong công tác sản xuất kinh doanh.Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng Đảng được chi bộ chú trọng, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu đề ra đạt và vượt kế hoạch. Đời sống vật chất tinh thần của CBCNV được nâng lên, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, môi trường lao động được cải thiện rõ rệt. Đơn vị luôn phát triển ổn định, vững chắc, lực lượng lao động lớn mạnh đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ được giao. Nhận thức tư tưởng, chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên được nâng lên không ngừng, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy có hiệu quả.

Các đại biểu biểu quyết nghị quyết Đại hội

Trong 5 năm, Điện lực Mỹ Hào làm tốt công tác phát triển khách hàng, được gần 4.500 khách hàng; đã hoàn thành việc tiếp nhận lưới điện 0,4KV và toàn bộ khách hàng của 13 xã, phường trên địa bàn thị xã vào năm 2016, nâng tổng số hiện có 41.200 khách hàng. Điện lực Mỹ Hào đã thực hiện thay 41.850 công tơ một pha,  đạt gần 142% kế hoạch Công ty giao; 5.300 công tơ ba pha, đạt gần 102%. Hiện nay, Điện lực Mỹ Hào đang quản lý 603 trạm biến áp/731 máy, với tổng công xuất 686.731 KVA. Trong 5 năm, Điện lực Mỹ Hào đã đầu tư xây dựng 105 trạm biến áp chống quá tải, xây dựng và cải tạo 55.3 KM đường dây trung thế, 81.4 KM đường dây hạ thế, sửa chữa lớn 45 công trình đường dây cao thế, hạ thế và trạm biến áp, đặc biệt sửa chữa tối thiểu lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận với tổng mức đầu tư trong giai đoạn 2015 - 2020 xấp xỉ 170 tỷ đồng, cơ bản khắc phục khó khăn về nguồn, đảm bảo cung cấp điện phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt trong các ngày lễ tết, đổ ải, chống úng phục vụ sản xuất nông nghiệp…

Đồng chí Nguyễn Kim Bảng, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chúc mừng Ban Chi ủy chi bộ Điện lực Mỹ Hào

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ giai đoạn tới, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng, công tác giảm sự cố lưới điện, đảm bảo vận hành an toàn các thiết bị, hệ thống lưới điện, không có tai nạn lao động và giải quyết nhanh các sự cố khách quan. Đồng thời, thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị là tập thể có tính chuyên nghiệp, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, có tính kỷ luật cao, luôn đoàn kết và phối hợp tốt giữa các bộ phận trong đơn vị. CBCNV quan tâm, hăng hái tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, thực hiện có hiệu quả chương trình đổi mới toàn diện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo chỉ đạo và hướng dẫn của Công ty; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo phân cấp phù hợp với điều kiện của Điện lực. Chỉ đạo và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn và đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả.

Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban Chi ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 5 đồng chí.

Tin mới nhất

Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 9:12 SA)

Chi bộ Công ty cổ phần May và dịch vụ Hưng Long Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 8:59 SA)

°
1636 người đang online