Đề cương kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Đăng ngày 22 - 05 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 17/01/2020, UBND thị xã Mỹ Hào ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV về tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh tý trên địa bàn thị xã.

Đề cương kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Nội dung

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND thị xã: Nội dung

Tin mới nhất

Về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư...(16/07/2020 9:47 SA)

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP(22/05/2020 9:34 SA)

°
193 người đang online