Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP

Đăng ngày 22 - 05 - 2020
100%

Ngày 21/4/2020, UBND thị xã Mỹ Hào ban hành Công văn số 353/UBND-TP về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP, ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Công văn số 353/UBND-TP: Nội dung

Thông tư số 01/2020/TT-BTP: Nội dung

Tin mới nhất

Đề cương kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(22/05/2020 9:28 SA)

Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện liên thông...(14/05/2020 9:08 SA)

°
1690 người đang online