Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bần Yên Nhân lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 25 - 05 - 2020
100%

Ngày 21 và 22 tháng 5, Đảng bộ phường Bần Yên Nhân tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy. 199 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 700 Đảng viên trong Đảng bộ phường dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường Bần Yên Nhân đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXVI. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng  bình quân 16.36%/năm; đạt mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Trong đó: Nông nghiệp 1,3%; TTCN, ngành nghề 44,8%; Dịch vụ thương mại 53,9%. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo 1.1%, tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%; giữ vững chuẩn quốc gia về y tế; 100% các tổ dân phố giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Quốc phòng an ninh được tăng cường, củng cố. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt kết quả tốt. Hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có  80% chi bộ đạt TSVM, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ 5 năm liền đạt TSVM tiêu biểu; năm 2019 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 15%/năm. Cơ cấu kinh tế Nông nghiệp, TTCN, ngành nghề; Dịch vụ thương mại đến năm 2025 là 1% - 43% - 56%; giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 160 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0.5% tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động; phấn đấu trường tiểu học Bần Yên Nhân số 2 đạt chuẩn quốc gia. Hàng năm, chính quyền phường đạt trong sạch vững mạnh; 100% các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bần Yên Nhân đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường cần tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh và ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại; Tiếp tục phát triển làng nghề Tương Bần, tạo thương hiệu để tương Bần được phát triển rộng rãi trên thị trường trong nước và nước ngoài. Nâng cao chất lượng đi đôi với đẩy mạnh xã hội hóa các mặt hoạt động văn hóa - xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tai, tệ nạn xã hội và các loại tội phạm. Cùng với đó, Đảng bộ phường cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thị ủy cùng BCH Đảng bộ phường Bần Yên Nhân khóa XXVI

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bần Yên Nhân khóa XXVI và bầu 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Xuân Thủy tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới nhất

Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thị xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(11/06/2020 11:01 SA)

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(11/06/2020 10:50 SA)

°
1819 người đang online