Đại hội Đảng bộ xã Hưng Long lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 27 - 05 - 2020
100%

Ngày 23, 24 tháng 5, Đảng bộ xã Hưng Long tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; đại diện các ban, ngành của thị xã, cùng 189 đại biểu tiêu biểu trong Đảng bộ xã.

Các đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Hưng Long đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII. Kinh tế tăng trưởng khá, bình quân 9,6 %/năm, đạt mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế, Nông nghiệp 29%, TTCN, ngành nghề 31,7%; Dịch vụ thương mại 39,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo 1,75%, tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%; các trường học đều giữ vững chuẩn quốc gia, hàng năm số học sinh xét tốt nghiệp đều đạt từ 98% đến 100%; thi đỗ vào các trường THPT đạt tỷ lệ 60 đến 65%; thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng mỗi năm từ 18 đến 20 em; chuẩn quốc gia về y tế được giữ vững; 100% các thôn giữ vững danh hiệu văn hóa. Quốc phòng an ninh được tăng cường, củng cố. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt kết quả tốt. Hàng năm, 100% số chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ từ năm 2015 đến 2019 luôn đạt TSVM tiêu biểu.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những ưu điểm, tồn tại trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã Hưng Long thời gian qua, đồng thời thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Các đồng chí Lãnh đạo Thị ủy cùng BCH Đảng bộ xã Hưng Long khóa XXIV

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 9%/năm. Cơ cấu kinh tế Nông nghiệp, TTCN, ngành nghề; Dịch vụ thương mại đến năm 2025 là 23% - 39% - 38%; giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; xã phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; 100% khu dân cư kiểu mẫu; các nhà trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Hàng năm, chính quyền xã đạt trong sạch vững mạnh; 100% các đoàn thể chính trị - xã hội đạt TSVM, tiên tiến, xuất sắc…

 Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xã Hưng Long đạt được trong nhiệm kỳ qua.  Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tin mới nhất

Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thị xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(11/06/2020 11:01 SA)

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(11/06/2020 10:50 SA)

°
1947 người đang online