Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 11 - 06 - 2020
100%

Ngày 9 tháng 6, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thị xã tổ chức Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HDND thị xã; đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy. 140 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên; quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết các cấp, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn, có chương trình hành động sát hợp với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Các chi bộ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đã thường xuyên phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên nắm chắc tình hình thực tế các lĩnh vực chuyên môn, làm tốt công tác tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức được đổi mới. Đảng bộ Cơ quan chính quyền nhiều năm được công nhận đạt danh hiệu TSVM, 100% các chi bộ trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; phân loại hàng năm, 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp được 31 quần chúng ưu tú vào Đảng.

BCH Đảng bộ cơ quan Chính quyền thị xã khóa XXIX

Đại hội đề ra mục tiêu, giải pháp phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: hàng năm, có 100% chi bộ và Đảng bộ đạt TSVM, trong đó có 20% chi bộ TSVM có thành tích tiêu biểu được khen thưởng; 100% cơ quan chuyên môn và đơn vị trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa; 100% các tổ chức đoàn thể quần chúng xếp loại vững mạnh hoặc tiên tiến trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã biểu dương những kết quả Đảng bộ cơ quan Chính quyền đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đã góp phần vào thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan Chính quyền cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội

Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền đã bầu được 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 12 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI.

Tin mới nhất

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội...(23/10/2020 2:59 CH)

Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thị xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(11/06/2020 11:01 SA)

°
458 người đang online