Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thị xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 11 - 06 - 2020
100%

Ngày 10 tháng 6, Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thị xã tổ chức Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HDND thị xã; đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy. Trên 50 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chúc mừng Đại hội

Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể có 8 chi bộ với 56 đảng viên thuộc các Ban Đảng, các tổ chức đoàn thể của thị xã, với đặc thù là cơ quan trực tiếp tham mưu giúp việc Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã.

Đảng bộ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các chi bộ; duy trì sinh hoạt Đảng theo quy định, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Các tổ chức đoàn thể cơ quan phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, xây dựng môi trường cảnh quan cơ quan văn hóa, sạch đẹp. Trong nhiệm kỳ có trên 20 đảng viên được tạo điều kiện theo học các lớp trung cấp và cao cấp lý luận chính trị, 5 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn đạt TSVM, được BTV Thị ủy, BTV Tỉnh ủy khen thưởng, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan, các Ban Đảng, đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể thị xã thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; phấn đấu 100% chi bộ đạt TSVM, trong đó có 20% chi bộ đạt TSVM, có thành tích tiêu biểu được các cấp khen thưởng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ đạt TSVM, có thành tích tiêu biểu được các cấp khen, 100% đoàn thể đạt vững mạnh, tiên tiến xuất sắc, hàng năm cơ quan đạt danh hiệu văn hóa.

Các đồng chí Lãnh đạo Thị ủy cùng BCH Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể thị xã khóa XXIX

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HDND thị xã đề nghị Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể trong thời gian tới tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho BTV Thị ủy công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể đã bầu BCH đảng bộ khóa XXIX, gồm 11 đồng chí.

Tin mới nhất

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội...(23/10/2020 2:59 CH)

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(11/06/2020 10:50 SA)

°
510 người đang online