Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Mỹ Hào lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Đăng ngày 07 - 08 - 2020
100%

Thực hiện Chỉ Thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 08/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong 3 ngày từ ngày 04, 05 và 06 tháng 8 năm 2020, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng bộ thị xã Mỹ Hào trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Toàn cảnh Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Đình Phách, Cao Văn Cường; các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Chung Đỉnh, nguyên phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí là Tướng lĩnh Quân Đội - Công An là người con quê hương thị xã Mỹ Hào; đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thị Tuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các ban Đảng tỉnh; Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo là người con quê hương Mỹ Hào đang công tác tại Tỉnh; đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXV. 199 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 5.600 đảng viên của 43 Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nêu rõ: Sau một thời gian tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội tại 43 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã Mỹ Hào đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội cấp cơ sở đã thành công tốt đẹp, đó là tiền đề quan trọng góp phần tích cực vào việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI.

Đồng chí Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI sẽ đánh giá toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV; đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trên cơ sở đó xác định đúng tiềm năng và thế mạnh của địa phương để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong  5 năm tới.

Đại hội cũng kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ thị xã khoá XXVI; thảo luận thông qua các nội dung đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI với chủ đề “XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN, HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC; ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN NHANH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ, TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP; PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG THỊ XÃ MỸ HÀO GIÀU MẠNH, VĂN MINH”.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã trình bầy báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ khóa XXVI; đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV.

Đồng chí Nguyễn Đại Thắng trình bầy báo cáo tại Đại hội

Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị xã Mỹ Hào đã cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 11,38%/năm. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng 19%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,37%. 97,5% số trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và ngày 1.5.2019, thị xã Mỹ Hào được thành lập theo Nghị quyết số 656 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt các nghị quyết, chỉ thị gắn với xây dựng chương trình hành động sát thực tế. Đảng bộ thị xã thực hiện nghiêm túc việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy. Số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đạt tỷ lệ trên 90%.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ kết nạp được trên 600 đảng viên mới. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được chú trọng. Công tác dân vận của Đàng và xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng gắn với thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…  

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ mục tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển thương mại - dịch vụ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Lê Quang Hiến điều hành biểu quyết thông qua các chỉ tiêu tại Đại hội

Đảng bộ thị xã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất tăng bình quân 5 năm đạt 9,6%/năm. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 220 triệu đồng/năm. Giá trị bình quân thu được trên ha canh tác: 125 triệu đồng. Xây dựng thị xã Mỹ Hào đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2023; phấn đấu cơ bản hoàn thiện các tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025; tỷ lệ đô thị hóa theo dân số đạt 81,03%; phấn đấu 2-3 xã đạt tiêu chí phường nội thị; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1%; mỗi năm kết nạp 70-90 đảng viên mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90% và 89% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân thị xã Mỹ Hào đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI là bước ngoặt quan trọng khi Mỹ Hào chuyển từ Chính quyền huyện sang Chính quyền đô thị. Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công hai nhiệm vụ quan trọng là: xây dựng nông thôn mới và xây dựng thị xã Mỹ Hào. Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Đảng bộ, Chính quyền, từng cơ quan, cán bộ và nhân dân thị xã phải tự hào về truyền thống quê hương, có khát vọng, quyết tâm cao hơn để đưa thị xã vươn tầm cao mới. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hướng tới mô hình thành phố thông minh và xây dựng thị xã Mỹ Hào không chỉ là đô thị của Hưng Yên mà phải trở thành đô thị lớn mang tầm khu vực. Tăng cường thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, có giá trị gia tăng cao; Thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số Quốc gia, trong đó Mỹ Hào phải là địa phương đi đầu triển khai mạng 5G, ứng dụng mạnh công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch chuyên ngành và đáp ứng yêu cầu phát triển. Đảng bộ cần có chương trình cụ thể về bảo vệ môi trường vì một tương lai xanh bền vững cho thị xã; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề; quan tâm công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính quyền đô thị. Quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, gắn với xây dựng Chính quyền và các đoàn thể vững mạnh; chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín. Ngay sau đại hội, Đảng bộ, Chính quyền thị xã phải bắt tay xây dựng chương trình hành động, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay từ những tháng đầu tiên. Trước mắt, thị xã tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid - 19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và có phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho ký thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Tại Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đưa ra.

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần: đoàn kết, dân chủ, kỉ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc đề ra.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí. Tại Phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ thị xã đã bầu Ban Thường Vụ Thị  ủy gồm 11 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đại Thắng đắc cử chức danh Bí thư Thị ủy; đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí Thư Thị ủy; đồng chí Lê Quang Hiến tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Thị ủy. UBKT Thị ủy gồm 07 đồng chí, đồng chí Vương Nhật Quang, Ủy viên BTV Thị ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thị ủy.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Bí thư Thị ủy đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị cao của các đại biểu Đại hội đã mang đến Đại hội sự đoàn kết, niềm tin, kì vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã. Đồng chí biểu dương ý thức trách nhiệm cao của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thuộc các cơ quan, đơn vị trong việc góp phần vào thành công của Đại hội.

Đồng chí cũng nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần sớm tập trung thực hiện để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào thực tiễn cuộc sống. Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Nghị quyết Đại hội được thông qua, đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ, nhân dân Mỹ Hào cần tập trung thực hiện trong 5 năm tới. Đó là: Tăng cường đoàn kết, thống nhất; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tập trung khai thác và phát huy các lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển kinh tế toàn diện. Phối hợp xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư kinh doanh và sản xuất nông nghiệp an toàn, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Quan tâm phát triển đô thị và các loại hình dịch vụ, thương mại theo hướng hiện đại. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống; nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực xã hội. Tăng cường quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Thị xã Mỹ Hào phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2023.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Mỹ Hào, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của sự kiện chính trị này, có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thị xã tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào thành công của công cuộc đổi mới đất nước, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã thực sự đi vào cuộc sống, được thể hiện trên diện mạo nông thôn mới, đời sống nhân dân được nâng lên; để Mỹ Hào xứng đáng với bề dày một miền quê giàu truyền thống văn hóa, văn hiến với hàng nghìn năm xây dựng và phát triển.

Lãnh Đạo các Bộ, Ngành TƯ, Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Các tướng lĩnh Quân Đội, Công An quê Mỹ Hào cùng các đại biểu dự Đại hội

Ban thường vụ Thị ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BCH Đảng bộ thị xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin mới nhất

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong...(19/09/2020 10:25 SA)

Tỉnh đoàn trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại thị xã(18/09/2020 2:27 CH)

°
393 người đang online