STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 88;# 88;#
1Văn phòng HĐND&UBNDvp.mh@hungyen.gov.vn
2Phòng Nội vụnh.mh@hungyen.gov.vn
3Phòng Lao động - Thương binh & Xã hộildtbxh.mh@hungyen.gov.vn
4Phòng Tài nguyên & Môi trườngtnmt.mh@hungyen.gov.vn
5Phòng Tài chính - Kế hoạchtckh.mh@hungyen.gov.vn
6Phòng Tư pháptp.mh@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 88;# 88;#
7Thanh tra thị xãthanhtra.mh@hungyen.gov.vn
8Phòng Giáo dục & Đào tạogddt.mh@hungyen.gov.vn
9Phòng Kinh tếnnptnt.mh@hungyen.gov.vn
10Phòng Quản lý đô thịct.mh@hungyen.gov.vn
11Ban Quản lý Dự ánbqldtxh.myhao@hungyen.gov.vn
12Bộ phận Một cửamotcuamyhao@hungyen.gov.vn
13Phòng Văn hóa & Thông tinvhtt.mh@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 90;# 90;#
14Lê Quang HiếnChủ tịch UBNDlqhien@hungyen.gov.vn
°
226 người đang online