STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 88;#UBND huyện Mỹ Hào 88;#UBND huyện Mỹ Hào
1Vương Nhật QuangChánh Văn phòng HĐNDvuongnhatquangvp@gmail.com
2Vũ Hồng HảiChuyên viênvuhaiqtm@gmail.com
3Văn phòng HĐND - UBND huyệnvp.mh@hungyen.gov.vn
4Phòng Văn hóa & Thông tinvhtt.mh@hungyen.gov.vn
5Đài Truyền thanh huyện Mỹ Hàodtt.mh@hungyen.gov.vn
6Phòng Kinh tế & Hạ tầngktht.mh@hungyen.gov.vn
7Trần Đình Tuấntdtuan.mh@hungyen.gov.vn
8Nguyễn Thị Dungntdung.mh@hungyen.gov.vn
9Bùi Thị Trangbttrang@hungyen.gov.vn
10Khúc Văn Tuấnkvtuan.mh@hungyen.gov.vn
11Nguyễn Thu Hằngnthang.mh@hungyen.gov.vn
12Chu Phương Vũcpvu@hungyen.gov.vn
13Hoàng Văn Trọnghvtrong@hungyen.gov.vn
14Lương Xuân Thiệnlxthien@hungyen.gov.vn
15Đàm Mạnh Hàdmha.mh@hungyen.gov.vn
16Vũ Đình Hưngvdhung@hungyen.gov.vn
17Trịnh Thu Hươngtthuong.mh@hungyen.gov.vn
18Đỗ Tiếp Chídtchi@hungyen.gov.vn
19Lê Mạnh Tàilmtai@hungyen.gov.vn
20Bùi Thị Túbttu@hungyen.gov.vn
21Vũ Chí Thànhvcthanh@hungyen.gov.vn
22Nguyễn Thành Côngntcong@hungyen.gov.vn
23Lê Thị Theltthe@hungyen.gov.vn
24Nguyễn Hữu Khôinhkhoi@hungyen.gov.vn
25Đặng Đình Tuấnddtuan.mh@hungyen.gov.vn
26Nguyễn Đình Vânndvan@hungyen.gov.vn
27Nguyễn Thị Thanh Cúcnttcuc@hungyen.gov.vn
°
2978 người đang online