Huyện nhà tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban chỉ huy Quân sự huyện và các đoàn thể và 10 năm thực hiện Chỉ thị 773 của Bộ Quốc phòng

Đăng ngày 11 - 07 - 2011
100%

Ngày 4 tháng 7 tại hội trường khối đoàn thể huyện, ban chỉ đạo chương trình phối hợp hành động giữa Ban chỉ huy quân sự huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện tổ chức tổng kết 5 năm (2006 - 2010) thực hiện chương trình phối hợp hành động và tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 773/2001 của Bộ quốc phòng về đẩy mạnh công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới. Dự chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Hạnh - TUV, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, đồng chí Vương Văn Đức - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đại tá Trần Văn Tốt - Phó chính uỷ - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đánh giá 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hành động giữa ban chỉ huy quân sự với các tổ chức chính trị huyện giai đoạn 2006 - 2010 cho thấy việc triển khai phối hợp giữa các đoàn thể chính trị với BCHQS huyện được quán triệt, tuyên truyền, vận động sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả. Đặc biệt các tổ chức chính trị cùng ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp, tổ chức tốt việc tuyên truyền, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh, công tác quân sự địa phương và xây dựng lực lượng vũ trang huyện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng cơ sở địa phương, tổ chức hội vững mạnh. Trong 5 năm đã phối hợp tổ chức được 345 buổi nói chuyện thời sự, tuyên truyền pháp luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, luật hôn nhân gia đình, bình đẳng giới…cho trên 35 nghìn lượt người, hàng năm đều doàn thành 100% kế hoạch huấn luyện, hội thao, diễn tập chiến đấu-trị an, giáo dục kiến thức quốc phòng cho trên 840 cán bộ các cấp và trên 15 nghìn lượt học sinh. Các đoàn thể đã làm tốt công tác động viên đoàn viên, hội viên và người thân tích cực tham gia xây dựng lực lượng DQTV, thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự. Các tổ chức hội đã phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng vũ trang thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đã thăm hỏi, tặng quà trên 11.500 lượt đối tượng chính sách,trị giá trên 1,68 tỷ đồng, đề nghị cấp trên xét duyệt hồ sơ, đã chi trả trợ cấp một lần cho trên 2 nghìn đối tượng theo Quyết định 142 của Thủ tướng chính phủ với số tiền trên 9 tỷ đồng.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 773 của bộ quốc phòng về đẩy mạnh công tác dân vận của lực lượng DQTV trong tình hình mới giai đoạn 2001 - 2010 cho thấy qua thực hiện tốt công tác dân vận nên hàng năm huyện luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực tiễn qua 10 năm thực hiện chỉ thị 773/2001 của Bộ quốc phòng đã tạo đướcự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc và nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ DQTV cũng như của cấp uỷ, chính quyền cơ sở về công tác dân vận, nhất là vai trò của quần chúng tham gia bảo vệ tổ quốc ngày càng được phát huy.

Hội nghị đã thảo luận, làm rõ những hạn chế trong thời gian qua và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện tốt công tác phối hợp, công tác dân vận trong lực lượng DQTV. Các đoàn thể chính trị xã hội và Ban chỉ huy quân sự huyện đã ký kết thực hiện chương trình phối hợp hành động trong thời gian tới.

Tại hội nghị đã có 5 tập thể, 10 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen đã có thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp hành động giữa ban chỉ huy Quân sự và các tổ chức chính trị xã hội và thực hiện công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Văn Đức - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao kết quả đạt được qua sự phối hợp giữa ban chỉ huy quân sự và các đoàn thể và công tác dân vận trong lực lượng dân quân tự vệ, đã góp phần vào những kết quả chung toàn huỵên. Đồng chí cũng nêu lên một số hạn  chế cần được khắc phục như một số hoạt đọng phối hợp cong chung chung, chưa sâu sắc, nhận thức của một số cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và công tác dân vận chưa cao … Trong thời gian tới đồng chí yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền trong đảng viên, hội viên, cán bộ chiến sỹ về các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, an ninh quốc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./ 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

 

Các đoàn thể chính trị xã hội và Ban chỉ huy quân sự huyện ký cam kết thực hiện

chương trình phối hợp hành động trong thời gian tới

 

Tặng giấy khen các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp hành động giữa ban chỉ huy Quân sự và các tổ chức chính trị xã hội và thực hiện công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ.

Đồng chí Vương Văn Đức Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tin mới nhất

Thị ủy đánh giá công tác tuyên giáo Kết quả thí điểm Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ năm 2021(28/12/2021 4:05 CH)

Công bố Quyết định Trưởng, Phó Trưởng công an chính quy 6 xã trên địa bàn Thị xã Mỹ Hào(08/12/2021 9:24 SA)

Thị xã Mỹ Hào tổ chức Giờ sinh hoạt Đảng bộ tháng 12 - năm 2021(06/12/2021 9:43 SA)

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã”(04/10/2021 3:00 CH)

Tác động của chính sách xây dựng Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào(30/08/2021 11:05 CH)

°
1048 người đang online