Mỹ Hào: Công bố quyết định quy hoạch xây dựng huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ngày 25 - 07 - 2014
100%

Ngày 11.7, huyện Mỹ Hào tổ chức hội nghị công bố quyết định quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Hào đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dự hội nghị có ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan…

 

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Theo Quyết định số 2086/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Hào đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thị xã Mỹ Hào  được thực hiện trên toàn bộ địa giới hành chính của huyện hiện nay với quy mô dân số dự kiến đến năm 2020 là 28,83 vạn người và năm 2030 là 34,35 vạn người. Tổng diện tích đất tự nhiên khu vực quy hoạch là 7.911ha, trong đó, đất khu vực xây dựng đô thị đến năm 2020 là 2.495,8 ha và năm 2030 là 3.325,2 ha; đất khu vực nông thôn năm 2020 là 5.415,2 ha và năm 2030 là 4.585,8 ha. Quy hoạch không gian và phân khu chức năng được thực hiện trên cơ sở khai thác tối đa những điều kiện thuận lợi về giao thông hiện có; khu trung tâm hành chính huyện định hướng xây dựng mở rộng khu hành chính hiện hữu thuộc thị trấn Bần Yên Nhân và mở rộng thêm về các hướng trong đó hướng Đông qua đường 196 là chủ yếu. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được định hướng đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại và nông nghiệp hàng hóa một cách đồng bộ. Đồng thời bảo đảm các phương án cấp, thoát nước, thu gom, xử lý chất thải đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài, bền vững của đô thị. Giai đoạn đầu, ưu tiên tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách phục vụ công tác cải tạo, phát triển, cải thiện điều kiện môi trường đô thị; đẩy nhanh và hoàn thành các dự án KCN; xây dựng 5 công trình hỗn hợp thương mại - dịch vụ - khách sạn - nhà ở khu vực trung tâm; xây dựng, hoàn thành một số tuyến giao thông trọng điểm như: chỉnh trang và xây dựng các nút giao thông lập thể trên Quốc lộ 5; nâng cấp, cải tạo đường 196, đường 197 và nhiều công trình hạ tầng xã hội khác… 
Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam thuyết minh đồ án quy hoạch đô thị Mỹ Hào, đại diện các sở, ngành và địa phương nằm trong vùng dự án phát biểu ý kiến nhằm thực hiện nhanh, có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị Mỹ Hào theo tiêu chí đô thị loại IV.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Minh Ngọc đánh giá cao cố gắng của huyện Mỹ Hào, các sở, ngành liên quan, đơn vị tư vấn thiết kế và các tầng lớp nhân dân đã thực hiện các tiêu chí của đô thị và hoàn thành đồ án quy hoạch một cách chi tiết, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị Mỹ Hào trong tương lai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan liên quan quản lý, thực hiện quy hoạch một cách nghiêm túc; không được tự ý điều chỉnh quy hoạch. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc thì huyện làm tờ trình xin ý kiến cơ quan chức năng đề xuất tỉnh có biện pháp tháo gỡ. Huyện và đơn vị chức năng khi tiếp nhận các dự án đầu tư phải kiên quyết đưa vào các khu, cụm công nghiệp tập trung đã được phê duyệt. Trong nội thị, các xã, thị trấn cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ. Cùng với đó, huyện cần tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp để ổn định đời sống dân cư… Trước mắt, huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án xây dựng đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chí đô thị. Đối với các dự án trọng yếu, huyện cần tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị chức năng từ tỉnh đến Trung ương để sớm hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng đô thị trong thời gian sớm nhất… 

Tin mới nhất

Thông báo kết quả lấy ý kiến cử tri và Đại biểu HĐND các cấp về thành lập thị xã Mỹ Hào và 07...(13/12/2017 11:27 SA)

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030(25/07/2014 8:11 SA)

°
546 người đang online