Mỹ Hào 100% số thôn, phố đạt danh hiệu Làng văn hóa

Đăng ngày 09 - 02 - 2015
100%

Thời gian qua, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, một trong những nội dung quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH ở Mỹ Hào đã phát triển mạnh mẽ.

Thời gian qua, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, một trong những nội dung quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH ở Mỹ Hào đã phát triển mạnh mẽ. Huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy chế, tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận Gia đình văn hóa (GĐVH), Làng văn hóa (LVH) trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH của huyện và các xã, thị trấn hằng năm được kiện toàn, cải tiến nội dung và phương thức hoạt động, đảm bảo các yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa đề ra.

Theo số liệu thống kê, tỉ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa trên địa bàn ngày càng tăng, đến nay đạt 92,3%. Bên cạnh việc xây dựng GĐVH, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội cũng được đẩy mạnh. Các xã, thị trấn trên toàn huyện đã tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức việc cưới theo nếp sống mới đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật.

Phong trào xây dựng Làng văn hóa đã góp phần củng cố đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, giúp nhau trong cuộc sống, cùng góp công sức xây dựng những công trình, các điểm vui chơi, hoạt động văn hóa. Đến tháng 12 năm 2014, toàn huyện đã có 77/77 thôn, phố đạt danh hiệu làng, phố văn hóa.

Tin mới nhất

Thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021(03/12/2021 5:48 CH)

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã(25/11/2021 9:14 SA)

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các xã, phường(25/11/2021 2:04 CH)

BCĐ thị xã họp, xét đề nghị công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2021(28/10/2021 9:21 SA)

Tổng kết nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021(20/10/2021 10:27 SA)

°
1066 người đang online