THÔNG TIN QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ MỸ HÀO

Đăng ngày 24 - 05 - 2020
100%

Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, thị xã Mỹ Hào được quy hoạch 07 điểm Cụm công nghiệp, gồm: CCN Dị Sử (phường Dị Sử), CCN Phùng Chí Kiên (phường Phùng Chí Kiên, phường Bạch Sam và xã Xuân Dục), CCN Hòa Phong 1 (xã Hòa Phong), CCN Hòa Phong 2 (xã Hòa Phong), CCN Phan Đình Phùng 1 (phường Phan Đình Phùng), CCN Phan Đình Phùng 2 (phường Phan Đình Phùng - thị xã Mỹ Hào và xã Đại Đồng - huyện Văn Lâm), CCN Ngọc Lâm - Xuân Dục (xã Ngọc Lâm và xã Xuân Dục). Mỗi Cụm công nghiệp có diện tích khoảng 75 ha. Trong đó:

- Cụm công nghiệp Dị Sử đã có các doanh nghiệp vào đầu tư 100% diện tích.

- Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên: Ngày 06/3/2020, Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Gia Hưng đã nộp đơn đăng ký làm chủ đầu tư, phối hợp với UBND thị xã Mỹ Hào hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp.

Ngày 21/4/2020, UBDN thị xã Mỹ Hào lập Tờ trình số 53/TTr-UBND gửi UBND tỉnh và Sở Công thường về việc đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên do Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Gia Hưng làm chủ đầu tư.

- Cụm công nghiệp Phan Đình Phùng 1 và Cụm công nghiệp Phan Đình Phùng 2: Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh Hưng Yên đã có Công văn số 1161/UBND-KT1 về việc đồng ý để Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn tài trợ kinh phí tổ chức nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Phan Đình Phùng 1 và Cụm công nghiệp Phan Đình Phùng 2.

- Cụm Công nghiệp Hòa Phong 1: Ngày 22/5/2020, Tỉnh ủy Hưng Yên đã có Thông báo số 2189-TB/TU thông báo ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Hòa Phong trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.

- Các Cụm công nghiệp đã được quy hoạch còn lại hiện nay chưa có chủ đầu tư.

UBND thị xã Mỹ Hào thông tin tới các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào các Cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Mỹ Hào nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

Tin mới nhất

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt(31/12/2021 12:06 SA)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp,...(17/11/2021 11:59 CH)

Chính sách gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP(27/05/2021 4:46 CH)

Về việc chấp thuận bổ sung dự án thực hiện năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố(15/08/2020 9:30 SA)

Lễ công bố Quy hoạch chi tiết phân khu A khu đô thị mới Phố Nối(06/12/2010 8:09 SA)

°
491 người đang online