Đảng bộ xã Dương Quang tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Đăng ngày 20 - 01 - 2021
100%

Ngày 19 tháng 1, Đảng bộ xã Dương Quang tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9 và 07/11.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Thị ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Đảng bộ xã Dương Quang hiện có gần 330 đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ xã chú trọng gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Duy trì công tác sinh hoạt BCH Đảng bộ và các chi bộ, giữ nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Trong năm, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt đại hội 13 chi bộ và Đại hội đảng bộ xã lần thứ 25. Đảng bộ xã được BTV Thị ủy công nhận đạt TSVM; 8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên; các tổ chức chính trị tập hợp quần chúng nhân dân tích cực tham gia, đạt hiệu quả các phong trào thi đua ở địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã trong năm 2020 đạt 10,7%; xã tiếp tục chú trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, công tác bảo vệ môi trường ngày càng được đảm bảo.

Năm 2021, Đảng bộ xã Dương Quang xác định tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, khai thác các điều kiện lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%; chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hương tăng tỉ trọng TTCN, Dịch vụ; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đảng bộ xã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị Đảng bộ xã Dương Quang cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh hơn nữa và có hiệu quả việc học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ xã cần tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; khai thác tốt các điều kiện lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Chính quyền, tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Các đồng chí Lãnh đạo Thị ủy trao huy hiệu cho các đảng viên

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Dương Quang tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9 và 07/11 năm 2020 cho 1 đảng viên 60 năm tuổi đảng và 5 đảng viên 40 năm tuổi đảng. Đảng bộ xã cũng tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng bộ xã năm 2020.

Tin mới nhất

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ hội cơ sở(23/09/2021 4:39 CH)

Đại hội đại biểu Phụ nữ thị xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/07/2021 5:29 CH)

°
285 người đang online