Ban Dân vận Thị ủy tổng kết công tác Dân vận năm 2020

Đăng ngày 29 - 01 - 2021
100%

Ngày 28/1/2021, Ban Dân vận Thị ủy tổ chức tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, trưởng các ngành đoàn thể thị xã; các đồng chí trưởng khối Dân vận các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã.

Năm 2020, Hệ thống Dân vận từ thị xã đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác xây dựng và thực hiện QCDC có nhiều chuyển biến, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo gắn với công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế tụ tập đông người, dừng tổ chức lễ hội đầu năm. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chỉ đạo cấp ủy các cấp, các đơn vị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, xây dựng mô hình điểm, điển hình Dân vận khéo giai đoạn 2017 - 2020; MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, gắn phong trào thi đua dân vận khéo với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế xã hội nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành thực hiện cải cách hành chính, thực hiện và triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, gắn với rà roát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thông qua việc thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng các tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị của thị xã ngày càng vững mạnh. Việc phối hợp công tác giữa Khối Dân vận với các cơ quan, đơn vị được tăng cường, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và tạo sự đồng thuận trọng xã hội.

Đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu trong thời gian tới, công tác dân vận trên địa bàn thị xã cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả theo hướng sâu sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, phát sinh trong nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy Đảng về công tác dân vận; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…

Tại hội nghị, có 7 tập thể và 6 cá nhân được tặng giấy khen của UBND thị xã đã có tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2020.

Lãnh đạo UBND thị xã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tin mới nhất

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ hội cơ sở(23/09/2021 4:39 CH)

Đại hội đại biểu Phụ nữ thị xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/07/2021 5:29 CH)

°
642 người đang online