Thường trực Thị ủy tổ chức giao ban công tác quý III năm 2021 với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội

Đăng ngày 15 - 10 - 2021
100%

Ngày 14/10, Thường trực Thị ủy đã tổ chức giao ban công tác quý III năm 2021với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, nêu phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021. Đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Trong quý III năm 2021, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã thực hiện tốt các nhiệm do cấp ủy chỉ đạo và công tác phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tại cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên ngay từ đầu năm. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc đã tập trung xây dựng các văn bản triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ của Mặt trận tham gia công tác bầu cử; tổng kết công tác mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Liên đoàn lao động đã phát động phong trào thi đua  “Lao động giỏi, lao động sáng tạo.” Phù hợp với từng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc'’ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội Nông dân thị xã đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm 2021; Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững giai đoàn 2016-2020. Thị đoàn tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên và các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, xây dựng NTM và đô thị văn minh. …Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế, khó khăn và đề xuất, kiến nghị một số lĩnh vực liên quan nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong quý IV năm 2021.

Đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội thị xã cần đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố đội ngũ cán bộ MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong quý IV năm 2021…

Tin mới nhất

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án BVMT giai đoạn 2021-2025 và Đề án tăng cường công tác...(18/11/2021 2:49 CH)

Thông báo: Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND...(10/11/2021 1:33 CH)

Quyết định phê duyệt Đề án đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng...(01/10/2021 2:43 CH)

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã Mỹ Hào...(02/06/2021 2:57 CH)

Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tấm...(06/04/2021 3:41 CH)

°
9 người đang online