Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2021

Đăng ngày 08 - 10 - 2021
100%

Sáng ngày 07/10/2021, tại Hội trường Trung tâm Chính trị thị xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2021.

Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Ngô Minh Tân, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Đỗ Văn Quân, Trưởng Ban Phong trào MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; đồng chí Đinh Quang Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã; 90 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các xã, phường, các đồng chí trưởng hoặc phó ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn thị xã.

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng

Lớp tập huấn diễn ra trong 05 ngày. Nội dung bồi dưỡng bám sát chuyên đề gồm: Mặt trận tổ quốc với các phong trào thi đua; Các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; Mặt trận tổ quốc với công tác giám sát và phản biện xã hội; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Định hướng công tác mặt trận.

Qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được bồi dưỡng, trang bị một số số kiến thức về lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ công tác cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ Mặt trận chủ chốt ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Tin mới nhất

UBND thị xã giao ban triển khai nhiệm vụ quý 4(22/10/2021 8:21 SA)

Tổng kết nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021(20/10/2021 10:27 SA)

°
332 người đang online