Khai mạc Lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ và Cấp ủy viên cơ sở năm 2021

Đăng ngày 05 - 11 - 2021
100%

Sáng ngày 4/11/2021, Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng Bí thư chi bộ và Cấp ủy viên cơ sở năm 2021.

Về dự buổi Lễ có đồng chí  Nguyễn Xuân Vũ, UV BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; đồng chí Đào Thị Bằng, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy và 160 học viên là Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, phường, các đồng chí Bí thư cơ sở.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian học tập 2 ngày các học viên được học các chuyên đề gồm: Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác Dân vận và công tác kiển tra, giám sát khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Phòng chống tự diến biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên cơ sở . Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ Bí thư chi bộ cơ sở nắm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng của chi bộ, Đảng bộ cơ sở… Từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên.

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Quán triệt, triển khai thực hiện một số quy định, hướng dẫn...(02/12/2021 10:49 SA)

Đảng ủy Quân sự thị xã ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (01/12/2021 8:37 SA)

°
614 người đang online