Thị ủy đánh giá công tác tuyên giáo Kết quả thí điểm Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ năm 2021

Đăng ngày 28 - 12 - 2021
100%

Ngày 27 tháng 12, Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyên giáo; thí điểm Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị uỷ.

Các đại biểu dự hộ nghị

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tham mưu giúp Thị ủy lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng bộ, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; nâng cáo ý chí đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu giúp BCH Đảng bộ đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc tổ chức thí điểm Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ từ tháng 10, có ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 28 điểm cầu, vào ngày Chủ Nhật, tuần đầu tiên hàng tháng. Các chi, Đảng bộ cơ sở được chọn làm thí điểm đã thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; phát huy thế mạnh nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin; qua đó cung cấp thông tin chính thống tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trên địa bàn, những nhiệm vụ trọng tâm, định hướng công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Quang Mình, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thị ủy cần chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền đưa các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước vào cuộc sống; đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đổi mới công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ tổ chức đại trà từ năm 2022. Các chi, Đảng bộ đảm bảo hệ thống thiết bị, đường truyền Internet phục vụ giờ sinh hoạt bằng hình thức trực tuyến đảm bảo hiệu quả. Các Ban Đảng Thị ủy phối hợp các tổ chức đoàn thể tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy để thực hiện tốt nội dung các Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã.

Tin mới nhất

Công bố Quyết định Trưởng, Phó Trưởng công an chính quy 6 xã trên địa bàn Thị xã Mỹ Hào(08/12/2021 9:24 SA)

Thị xã Mỹ Hào tổ chức Giờ sinh hoạt Đảng bộ tháng 12 - năm 2021(06/12/2021 9:43 SA)

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã”(04/10/2021 3:00 CH)

Tác động của chính sách xây dựng Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào(30/08/2021 11:05 CH)

Thị xã tổ chức Lễ đúc chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ(20/07/2021 2:37 CH)

°
52 người đang online