Thị xã Mỹ Hào tổ chức Giờ sinh hoạt Đảng bộ tháng 12 - năm 2021

Đăng ngày 06 - 12 - 2021
100%

Ngày 5/12/2021, Đảng bộ thị xã Mỹ Hào tổ chức Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ tháng 12 theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu với chủ đề giới thiệu truyền thống tỉnh Hưng Yên trải qua 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941-7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1/1/1997-1/1/2022); quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, định hướng những nhiệm vụ chính trong thời gian tới.

Dự tại điểm cầu Thị ủy có đồng chí Phạm Văn Nghệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBNĐ thị xã, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã; các điểm cầu các chi, Đảng bộ. Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ của thị xã Mỹ Hào được tổ chức, duy trì thường xuyên vào ngày Chủ nhật, tuần thứ nhất hàng tháng.

Giờ sinh hoạt tại điểm cầu Thị ủy

Tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Nghệ trao đổi về nội dung 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941-7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1/1/1997-1/1/2022). Trọng tâm một số nội dung như Thông tin về kế hoạch công tác chuẩn bị các nội dung của Tỉnh ủy về kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh; 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên; một số nét chính, khái quát, những sự kiện về quá trình thành lập tỉnh, thành lập Đảng bộ tỉnh và tái lập tỉnh; một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau khi tổ chức kỷ niệm…

Hình ảnh trực tuyến tại các điểm cầu

Sau khi được nghe các nội dung chính về công tác tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh; 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, định hướng những nhiệm vụ chính trong thời gian tới. Đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Ngày Lễ lớn của đất nước nhất là kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Các tổ chức, cá nhân tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên; Các cấp ủy cần tổ chức nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các Chương trình, Đề án của Thị ủy trên tất cả các lĩnh vực. Triển khai tốt công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy trình; kịp thời đánh giá luân chuyển cán bộ đảm bảo đúng đủ theo cơ cấu; làm tốt công tác nâng cao chất lượng Đảng viên, chú ý việc phát triển Đảng viên mới. Tiếp tục phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Chú trọng thực hiện công tác tiếp công dân, trả lời dơn thư khiếu nại. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 93A của UBND tỉnh, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, chống đối, không để phát sinh, tái vi phạm; Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội quan tâm thực hiện tốt công tác dạy và học trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả; tăng cường kỷ cương dạy và học trong tình hình mới; đổi mới nâng cao các hoạt động văn hóa văn nghệ nâng cao đời sống của nhân dân. Công tác an sinh xã hội, kịp thời quan tâm gia đình chính sách người có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. … Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Thị ủy về công tác phòng chống dịch bệnh theo phương án “4 tại chỗ”; rà soát các trường hợp liên quan đến các ca bệnh để cách ly điều trị để hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tổ chức tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022. 

Tin mới nhất

Thị ủy đánh giá công tác tuyên giáo Kết quả thí điểm Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ năm 2021(28/12/2021 4:05 CH)

Công bố Quyết định Trưởng, Phó Trưởng công an chính quy 6 xã trên địa bàn Thị xã Mỹ Hào(08/12/2021 9:24 SA)

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã”(04/10/2021 3:00 CH)

Tác động của chính sách xây dựng Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào(30/08/2021 11:05 CH)

Thị xã tổ chức Lễ đúc chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ(20/07/2021 2:37 CH)

°
649 người đang online