Đảng bộ Cơ quan chính quyền thị xã Mỹ Hào: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Đăng ngày 31 - 01 - 2021
100%

Ngày 29/01/2021, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thị xã Mỹ Hào đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Tới dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Bí thư Đảng bộ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ chính quyền thị xã.

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên

Năm 2020, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thị xã Mỹ Hào đã tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ đã tổ chức quán triệt kịp thời các Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tập trung chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dướng sử dụng cán bộ, đảng viên, nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được Đảng bộ quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt. Trong năm 2020, đã cử 02 đồng chí tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị. Qua phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020, trong tổng số 14 chi bộ, có 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng; công tác dân vận; quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội ngày một hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Đảng bộ Cơ quan chính quyền quan tâm triển khai thực hiện như: Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng; có phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tinh thông, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Lãnh đạo Đảng bộ trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại hội nghị, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thị xã đã trao giấy khen cho 03 chi bộ và 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 1 đồng chí đảng viên.

Tin mới nhất

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ hội cơ sở(23/09/2021 4:39 CH)

Đại hội đại biểu Phụ nữ thị xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/07/2021 5:29 CH)

°
551 người đang online