Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ V thông qua 2 Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025

Đăng ngày 16 - 03 - 2021
100%

Ngày 16 tháng 3, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị lần thứ V, BCH Đảng bộ thị xã, khóa XXVI, thông qua các Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2021 - 2026; báo cáo kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể BTV Thị ủy và cá nhân các Ủy viên BTV Thị ủy năm 2020.

Dự chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua và các mục tiêu, giải pháp triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2021 - 2026. Mục tiêu đề ra của hai Chương trình là xây dựng Nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng bình quân 0,5%/năm; có thêm 1 đến 2 làng nghề được UBND tỉnh công nhận và hình thành 1 đến 2 khu làng nghề tập trung theo quy hoạch NTM. Các xã Ngọc Lâm, Dương Quang, Hưng Long, Cẩm Xá đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Xuân Dục đạt NTM kiểu mẫu về giáo dục, y tế; xã Hòa Phong đạt NTM kiểu mẫu về sản xuất.

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã điều hành thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, BTV Thị ủy cũng báo cáo kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể BTV Thị ủy và cá nhân các ủy viên BTV Thị ủy năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, BTV Thị ủy tập trung chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc. Các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng. BTV Thị ủy đã xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thị xã và các xã, phường cần thực hiện tốt trong thời gian tới, trong đó cần rà soát, đánh giá lại các kết quả, những dự báo sự phát triển của thị xã để đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chương trình sát thực, hiệu quả; rà soát các tiêu chí xây dựng NTM để xác định các tiêu chí cần phải tập trung nguồn lực thực hiện; khai thác hiệu quả các nguồn thu để đầu tư xây dựng NTM, trong đó chú trọng nguồn thu từ xử lý đất dôi dư và đấu giá quyền sử dụng đất; tăng thêm nguồn lực đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ cho nhân dân để tạo ra các vùng sản xuất có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Tin mới nhất

Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Xuân và gieo cấy lúa vụ Mùa(30/06/2022 10:47 SA)

Phương án Phòng chống úng vụ Mùa năm 2022(21/04/2022 11:10 SA)

Tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét và mưa đá(20/04/2022 11:09 SA)

Triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2022(20/01/2022 11:12 SA)

Hội Nông dân xã Ngọc Lâm: Ra mắt Tổ Hợp tác xã chăn nuôi gà thương phẩm và cây ăn quả xã Ngọc Lâm(01/11/2021 2:45 CH)

°
211 người đang online