Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Đăng ngày 19 - 03 - 2021
100%

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, ngày 18 tháng 3, tại Hội trường UBND thị xã, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đã tổ chức Hội nghị Tập huấn Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Khánh Vĩnh, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thị xã, BCĐ các xã, phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị đã giới thiệu nội dung chính của phương án và các điểm mới của tổng điều tra kinh tế năm 2021; kế hoạch tổ chức triển khai Tổng điều tra trên địa bàn thị xã; Quy trình rà soát đơn vị hành chính, sự nghiệp; nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu sự nghiệp; phiếu hiệp hội, Tổ chức Phi Chính phủ; Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế; Giới thiệu website điều hành tác nghiệp.

Hội nghị cũng được nghe các đồng chí thành viên Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo thị xã triển khai các nội dung liên quan đến Tổng điều tra kinh tế năm 2021; cách hướng dẫn thu thập danh sách bảng kê các đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội trong điều tra cơ sở hành chính năm 2021; hướng dẫn cách ghi phiếu thu thập thông tin cơ sở hành chính, tổ chức chính trị - xã hội trong điều tra cơ sở hành chính và giới thiệu, hướng dẫn phần mềm thu thập thông tin cơ sở hành chính năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thanh Huyền, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ đã giới thiệu một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã trong công tác chỉ đạo Tổng điều tra

Đây là cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính có quy mô rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau, do vậy công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình chuẩn bị triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.

Tin mới nhất

Phát động phong trào thi đua đặc biệt "đẩy nhanh tiến độ thực hiện của Dự án trọng điểm của thị...(20/04/2022 9:57 SA)

Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án KCN Thăng Long II mở rộng (Giai đoạn 3)(15/03/2022 8:29 CH)

dự án Cắm mốc các tuyến đường đô thị để quản lý quy hoạch(20/12/2021 10:00 SA)

Cải tạo, nâng cấp an toàn giao thông các tuyến đường trục chính đô thị năm 2021(10/12/2021 9:56 SA)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào khóa XXVI về tình hình phát...(09/12/2021 11:32 CH)

°
952 người đang online