Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên năm 2021

Đăng ngày 27 - 03 - 2021
100%

Ngày 26 tháng 3, Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên tổ chức họp trực tuyến triển khai kế hoạch năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu thị xã Mỹ Hào có đồng chí Bùi Khánh Vĩnh, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Lãnh đạo một số phòng, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn.

Điểm cầu thị xã Mỹ Hào

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo xây dựng các chương trình, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các hoạt động thực hiện phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, xã hội số và nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Mục đích công tác xây dựng chính quyền điện tử nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thường trực và các thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chủ chương, chiến lược, cơ chế, chính sách, kế hoạch và các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Do vậy cần tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Nhiệm vụ tổng quát tích cực đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh một cách đồng bộ, hiệu quả. Từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, liên thông các ứng dụng, cơ sở dữ liệu dùng chung các cấp đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ thông tin trong tình hình mới, tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên đã đề ra…

Tại hội nghị, các ngành, địa phương  đã tập trung thảo luận, nêu tồn tại, hạn chế cũng như những kiến nghị, giải pháp để xây dựng Chính quyền điện tử thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, bảo đảm kế hoạch; các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử năm 2021; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; thông tin đưa lên các trang, cổng thông tin điện tử kịp thời, chính xác; triển khai rà soát bảo đảm nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu; các sở, ngành đẩy mạnh việc rà soát thủ tục hành chính liên thông…

Tin mới nhất

Phát động phong trào thi đua đặc biệt "đẩy nhanh tiến độ thực hiện của Dự án trọng điểm của thị...(20/04/2022 9:57 SA)

Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án KCN Thăng Long II mở rộng (Giai đoạn 3)(15/03/2022 8:29 CH)

dự án Cắm mốc các tuyến đường đô thị để quản lý quy hoạch(20/12/2021 10:00 SA)

Cải tạo, nâng cấp an toàn giao thông các tuyến đường trục chính đô thị năm 2021(10/12/2021 9:56 SA)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào khóa XXVI về tình hình phát...(09/12/2021 11:32 CH)

°
1011 người đang online