HĐND thị xã Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng ngày 05 - 04 - 2021
100%

Ngày 02 tháng 4, HĐND thị xã Mỹ Hào, khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ XVI, Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào; đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; các đại biểu HĐND tỉnh, bầu cử tại thị xã; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể thị xã; các đồng chí Ủy viên UBND, đại biểu HĐND thị xã, khóa XIX; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND thị xã đã tập trung đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng các kỳ họp tiếp tục được nâng cao; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân HĐND thị xã đã ban hành 125 Nghị quyết, trong đó có 54 Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế - xã hội; 71 Nghị quyết thuộc các lĩnh vực khác. Hoạt động giám sát được duy trì thường xuyên, chú trọng đến giám sát chuyên đề, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới. Việc theo dõi đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm. Qua tiếp xúc đã có 171 ý kiến cử tri phản ánh. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị của cử tri đạt 86%. Công tác tiếp công dân cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Vương Văn Đức

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích kết quả hoạt động cũng như những đóng góp tích cực của HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí yêu cầu: Trong nhiệm kỳ tới, HĐND thị xã Mỹ Hào tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, của tỉnh; đề xuất và quyết định các chủ trương, giải pháp lớn để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng quy định, khả thi và sát thực tiễn; nâng cao chất lượng đại biểu HĐND; tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn; giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhiệm vụ trước mắt, HĐND thị xã cần tập trung phối hợp triển khai tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; lựa chọn nhân sự đại biểu HĐND đúng tiêu chuẩn, đúng quy định và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, y tế để ngày bầu cử thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp Tổng kết, đồng chí Vương Văn Đức, Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Bí thư Thị ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND thị xã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được tuyên dương, khen thưởng.

Tin mới nhất

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào dự buổi sinh hoạt Chi bộ...(08/04/2021 4:07 CH)

Khởi công Dự án xây dựng Khu di tích lịch sử Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, xã Xuân Dục(08/04/2021 3:41 CH)

°
25 người đang online